Här är chefens 9 värsta surdegar

Enligt en undersökning från tidningen Chef underprioriterar många chefer sin personliga utveckling. Undersökningen som genomfördes i våras visar att den egna personliga utvecklingen är den aktivitet som flest chefer tenderar att skjuta upp på framtiden. Var femte chef anger detta som sin största surdeg. Att sortera i mejlkorgen och skriva mötesprotokoll hamnar på andra respektive tredje plats på listan över chefernas största surdegar.

Totalt 1063 chefer deltog i undersökningen. Den vanligaste anledningen till att surdegarna uppstår är att de inte känns tillräckligt angelägna. 42 procent anger detta som orsak. Den näst vanligaste orsaken är att cheferna upplever att de jobbar bäst under tidspress.

Chefernas största surdegar (i rangordning)
1. Egen personlig utveckling
2. Sortera i mejlkorgen
3. Skriva mötesprotokoll
4. Långsiktig planering/strategi
5. Omvärldsbevakning
6. Läsa underlag
7. Svåra samtal, exempelvis konflikthantering
8. Utvecklingssamtal
9. Attestering av fakturor

Källa: Chef.se