Här är chefens största besparingar i höst

I den senaste chefsbarometern från Ledarna, ”Chefen och konjunkturen”, fick cheferna svara på vilka besparingsåtgärder, utöver personalnedskärningar, de tror att verksamheten kommer att vidta under det kommande året.

35 procent av cheferna tror att de kommer att spara in på resor och transporter. Nästan lika många, 31 procent, tror att de kommer att spara in på personalkonferenser. En fjärdedel anger bjudluncher som möjligt besparingsområde.

Här är hela listan:

 • Resor och transporter: 35 procent
 • Personalkonferenser: 31 procent
 • Bjudluncher: 24 procent
 • Sommarfest/julfest: 23 procent
 • Julgåva till personal: 20 procent
 • Fruktkorgar: 13 procent
 • Hur skrivare/kopiatorer används: 12 procent
 • Lokalstorlek: 11 procent
 • Pennor och kontorsmaterial: 4 procent
 • Bidrag till friskvård: 4 procent
 • Kaffe: 3 procent
 • Annat område: 5 procent
 • Vi kommer sannolikt inte genomföra några besparingar: 31 procent