Här är de 10 hetaste it-kunskaperna år 2013

Enligt en undersökning av Computerworld i USA ökar antalet företag som planerar att nyanställa inom it under det kommande året. Av de totalt 334 it-ansvariga som deltog i undersökningen angav 33 procent att de kommer att rekrytera inom it de närmaste tolv månaderna. Siffran kan jämföras med motsvarande 20 procent för bara tre år sedan, det vill säga en ökning med 13 procentenheter sedan 2009.

– När man tittar på forskningsrapporter eller undersökningar om trender på arbetsmarknaden, nämns it nästan alltid som en ljuspunkt på arbetsmarknaden, säger John Reed, vd på Robert Half Technology.

– Men det är ganska enkelt att förklara varför. Teknik driver så mycket av affären och det företaget gör, från produktivitet till kommunikation till att hjälpa till att fatta bättre affärsbeslut. Företag investerar i dessa delar. Det innebär att du måste ha medarbetare med rätt erfarenhet och kompetens för att hantera detta, fortsätter John Reed.

Amerikanska CFOworld har listat de tio hetaste it-kunskaperna år 2013 i rangordning, baserat på hur stor andel av företagen i undersökningen som planerar att rekrytera inom respektive område.

1. Programmering och applikationsutveckling.

2. Project Management.

3. Helpdesk/teknisk support.

4. Säkerhet

5. Business intelligence

6. Molnet och SaaS

7. Virtualisering

8. Nätverk

9. Mobiltelefonapplikationer och enhetshantering

10. Datacenterhantering