Här är dina 10 värsta egenskaper, chefen

Ledarskapsutvecklarna Jack Zenger och Joseph Folkman har i sin blogg på Harvard Business Review listat de tio sämsta egenskaperna hos en chef. Listan grundar sig på en undersökning, där 300 000 medarbetare fått bedöma sina totalt 30 000 chefer, varpå resultatet analyserats.

Tvärtemot vad klyschan säger är det inte är dåligt uppförande eller bristfälligt omdöme som är den värsta chefsegenskapen. Istället är det chefer som inte klarar av att inspirera sina medarbetare som står högst upp på topplistan.

De tio värsta egenskaperna hos en chef, i rangordning:

1. Saknar energi och förmåga att inspirera och entusiasmera sina medarbetare.

2. Nöjer sig med halvdana prestationer och utmanar inte sina medarbetare i tillräckligt hög utsträckning.

3. Förmedlar ingen tydlig vision eller riktning för framtiden.

4. Saknar samarbetsförmåga, utvecklar inga positiva relationer till sina kollegor och börjar i värsta fall att betrakta sina medarbetare som konkurrenter.

5. Säger en sak och gör en annan – ett beteende fler i organisationen kan komma att efterapa, då du som chef även utgör en förebild.

6. Anstränger sig inte för att förbättra sig och lär sig inte av sina misstag.

7. Tar inte till sig nya idéer och är motvillig till förändringar.

8. Utvecklar och coachar inte sina medarbetare, utan fokuserar bara på sig själv.

9. Lyssnar inte, ger inte beröm, skriker och har ett dåligt uppförande.

10. Visar bristfälligt omdöme genom att fatta dåliga beslut.

Källa: Zenger Folkman