Här är företagen CFO:n helst anlitar år 2014

Hur ser CFO:ns ansvarsområden ut idag? Vilka aktiviteter och arbetsuppgifter lägger CFO:er och finansdirektörer mest tid på? Vilka är de största hindren idag för CFO:n att vara effektiv i sitt arbete? Hur kreativ uppfattar sig CFO:n vara i sin yrkesroll? Dessa och många fler frågor ställde vi i årets upplaga av CFOrapporten.

Sett till de resultat vi ser i årets undersökning märks bland annat en trend mot ett stärkt intresse bland finans- och ekonomidirektörer för ledarskapsfrågor och strategi. Ledarskapsfrågor har länge varit ett allt viktigare område för CFO:er, något som även framkom i 2013 års undersökning. Detta kan tolkas som att CFO-rollen är under tydlig förändring, där ledarrollen träder fram tydligare och blir viktigare i en allt mer komplex och global omvärld.

Detta och mycket annat framkommer CFOrapporten 2014. Vill du ta del av hela den skriftliga rapporten med undersökningsresultatet?

Teckna en prenumeration av CFOworld idag alt kontakta redaktionen@cfoworld.se.

Vinnarna av årets CFO-partner 2014
År 2014 är tredje året som CFOworlds läsare korar årets CFO-partner i sex kategorier. I traditionell anda har CFOworld låtit respondenterna ange vilka leverantörer de helst skulle anlita om valet stod dem fritt idag. Årets kategorier är liksom föregående år: advokatbyrå, affärssystemsleverantör, bank, försäkringsbolag, rekryteringsföretag och revisionsbyrå.

Det som kanske är mest spännande är inte just vilka företag som vinner utan vilka som försvinner från topplistan. Många av vinnarföretagen känner vi igen från tidigare år, men flera företag  dyker upp som nykomlingar i övriga positioner på topp 5-listan.

Här är hela listan över årets CFO-partner 2014:

 • Årets rekryteringsföretag: Dfind Finance
 • Årets bank: SEB
 • Årets försäkringsbolag: Länsförsäkringar
 • Årets revisionsbyrå: PwC
 • Årets advokatbyrå: Lindahl
 • Årets affärssystemsleverantör: SAP

Årets CFO-partner 2013

 • Årets rekryteringsföretag: Dfind Finance
 • Årets bank: SEB
 • Årets försäkringsbolag: If
 • Årets revisionsbyrå: PwC
 • Årets advokatbyrå: Lindahl
 • Årets affärssystemsleverantör: SAP

Fullständig topp fem-lista för respektive kategori publiceras i en senare artikel.

Så gjordes undersökningen

Studien omfattade en undersökning som lades ut på CFOworlds webbsida under februari och mars 2014. Undersökningen presenterades för läsarna i form av en popup-ruta på Cfoworld.se och varje unik besökare har bara fått ett tillfälle eller möjlighet att svara på enkäten. Enkäten har endast kunnat besvaras en gång per person och dator och länken till enkäten har inte varit sökbar med risk för manipulering. Undersökningen har totalt bestått av 27 frågor – både öppna och flervalsfrågor.

För utnämningarna av Årets CFO-partner har ej angivits några på förhand nominerade alternativ utan respondenterna har fritt fått ange det företag de helst skulle välja i respektive kategori. Respondenterna har fått välja ett första-, andra- samt tredjehandsval i varje kategori. Varje svar har sedan poängsatts där förstahandsval givit 3 poäng, andrahandsval 2 poäng och tredjehandsval 1 poäng. Vid lika poäng har det företag rankats högre som har fått flest förstahandsröster.

Årets CFO har tagits fram med hjälp av både CFOworlds läsare och redaktion där CFOworlds läsare fått nominera förslag varpå redaktionen har gjort en bedömning av personernas utmaningar och framgångar för att slutligen enas om en person.