Här är IR-trenderna 2014

Sociala medier har varit en självklar arena för marknadsföring och B2C-företag. Men redan under 2013 skedde flera trendbrott som visar på att såväl B2B-företagens kunder som investerare har tagit sig in på de digitala kommunikationsplattformarna.

I maj medverkade jag på ett fullsatt seminarie på temat hur B2B-företag framgångsrikt kan använda sociala medier för att bygga kundrelationer, i augusti skrev en av världens mest inflytelserika investerare Carl Icahn IR-historia när han twittrade om sin investering i Apple.

Nedan är min spaning om digitala kommunikationstrender för 2014 inom B2B och investor relations.

Fler börsbolag ser Twitter som en självklar kanal för nyhetsdistribution
När Twitter börsnoterades på New York-börsen i november 2013 var anstormningen i sociala medier överväldigande. I inbjudan till presentationen av det fjärde kvartalet den 5 februari  annonserade bolaget att man  kommer använda Twitter som kanal för sin finansiella information och uppmanar även investerare att skicka in frågor via detta forum.

Efter att sedan 2009 ha följt utvecklingen av hur svenska börsbolag använder Twitter för sin finansiella kommunikation kan jag konstatera att allt fler svenska bolag använder kanalen och att man i större utsträckning även delar med sig av bilder och videos från kvartalspresentationer och roadshows.
Mest intressant av allt är att dessa bolags följare, det vill säga publik på Twitter, fördubblas årligen.

2014 är jag övertygad om att fler börsbolag ”twittifierar” sitt nyhetsflöde och ser kanalen som ett nödvändigt komplement till traditionella nyhetsdistributörer. Jag tror även att det kommer tydligare rekommendationer från börsens övervakningsmyndighet om hur man som noterat bolag ska använda Twitter och andra sociala medier i linje med börsens regelverk.

Bloggen blir en etablerad kanal för corporate och finansiell kommunikation
Begreppet blogg har i Sverige länge varit förknippat med tonårstjejers modebloggar och som en kanal för att nå privatkonsumenter. För börsbolag har en blogg inte setts som en strategisk kommmunikationskanal. Men sedan 2011 har det skett ett tydligt trendbrott och idag har ett flertal våra största svenska globala industribolag företagsbloggar som syftar till att ge kunder och investerare en mer ”informell” inblick i den löpande verksamheten.
Hexagon, ABB, och SAAB är några exempel på börsbolag som använder bloggen för att ge viktiga nyckelmålgrupper en kontinuerlig uppdatering av kundcase, nya produkter, summeringar från internationella mässor, etcetera.

I en enkel jämförelse är dessa företagsbloggar omgjorda kundtidningar, men i ett digital format som möjliggör:

  • Snabbare spridning då det är lättare att dela en länk än en fysisk papperstidning
  • Snabbare publicering vilket gör att ämnena är mer aktuella
  • Kommunikation med nya målgrupper; potentiella kunder, anställda och media.

Video lyfter företagskommunikationen till en ny viral dimension
2012 var musikvideon Gangnam Style årets snackis på Youtube, 2013 pratade vi istället om Jean Claude van Dammes “epic split”. Volvos påkostade filmer för lansering av nya styrsystem i sina lastbilar visade sig bli en lyckad satsning. Videon med Jean Claude van Damme har visats drygt 70 miljoner gånger.

Youtube är idag så mycket mer än videos på gulliga katter och är den näst största sökmotorn efter Google.

Att använda video i sin företagskommunikation blir allt vanligare och rörlig bild är även ett format som uppskattas av investerare. Det digitala videoövervakningsföretaget Axis fick redan 2011 positiv feedback från analytiker när de publicerade videos från mässor och nya produkter på Youtube. Idag finns även ett flertal börsbolag som i samband med kvartalsrapporten publicerar en kort videointervju med vd eller CFO.

2014 kommer fler IR-chefer se video som ett självklart kompletent till den finansiella rapporteringen.

Sociala medier är inte längre att betrakta som ”nice-to-have” utan borde betraktas som en obligatorisk kommunikationskanal för alla börsbolag, oberoende om man vill öka sin försäljning eller nå ut och fördjupa relationen med sina investerare.

Om skribenten: Annica Strahner, senior IR-konsult med över sju års erfarenhet av finansiell kommunikation. Hon är ansvarig för corporate och finansiell kommunikation i digitala kanaler på Transcom och har tidigare varit IR-konsult på PR- och kommunikationsbyrån Springtime. Tidigare drev hon företaget Sculptor IR.