Har dina kollegor vänster- eller högerhjärna?

Sannolikheten att dina kollegor på ekonomiavdelningen har en vänsterdominant hjärna är antagligen ganska stor. Förmodligen är de både analytiska och rationella, egenskaper som är starkt förknippade med den vänstra hjärnhalvan, som är detaljorienterad och styr bland annat logik och fakta. Det kan emellertid vara en idé att göra ett test för att ta reda på om det råkar finnas några högerdominanta medarbetare i ditt arbetslag. Individer med högerdominanta och vänsterdominanta hjärnor fungerar nämligen på olika sätt.

Här är några tips på hur du som chef bäst hanterar de två typerna:

Så hanterar du de vänster-dominanta

  • Personer med vänsterdominant hjärna styrs av logik och uppskattar struktur. Dela gärna ut ett schema, en planering eller en sammanställning av det du ska gå igenom innan du gör en presentation.
  • Avsätt tid för eget arbete utan distraktioner, oväsen eller andra störmoment. Personer med vänsterdominant hjärna vill inte bli distraherade när de ska fokusera på en arbetsuppgift.
  • Var inte rädd för att inleda djupa och analytiska diskussioner om till exempel strategier, personer med vänsterdominant hjärna gillar att tänka, analysera och diskutera abstrakta koncept.
  • Undvik för mycket grupparbete, vänsterdominanta personer trivs ofta bättre med att arbeta självständigt.

Så hanterar du de höger-dominanta

  • Skriv ner huvudbudskapet eller de viktigaste poängerna på exempelvis en whiteboard, innan du ska presentera något för gruppen. Med visuella hjälpmedel kan högerdominanta medarbetare lättare fokusera.
  • Använd ett blädderblock eller en whiteboard för att illustrera. Visuella referenser kan hjälpa personer med högerdominant hjärna att lättare ”se” sambanden och förstå vad din poäng är.
  • Involvera medarbetarna i grupprojekt. Personer med högerdominant hjärna trivs i sällskap av andra och arbetar gärna i grupp.
  • Spela musik i bakgrunden för att stimulera den intuitiva sidan hos personer med högerdominant hjärna. Musiken ska relatera till och underlätta utförandet av den aktuella arbetsuppgiften.
  • Använd gärna grafer och diagram för att illustrera viktiga poänger.

Källa: Funderstanding.com