Har du koll på momsen?

Därför missförstår företagen momsreglerna
Alltför många ekonomichefer tror att momsen "sköter sig själv", i andra fall är det oklart vem som bär ansvaret för de indirekta skatterna. Båda dessa skäl bidrar till felaktigheter och misstag som kan bli kostsamma.

Så kontrollerar du EU-momsen för försäljning
Nya EU-direktiv för företag som handlar med andra företag skapar diskrepans mellan moms som ska redovisas i deklaration och moms som tas upp i sammanställningar. Vi har checklistan.

Expertpanelen: Oklart om momsavdrag för konsultkostnader
Momsavdrag för konsultkostnader i samband med avyttring av dotterbolagsaktier med mera är ett område där det råder osäkerhet, trots domar.