Har du råd att inte investera i it?

Jag stöter på många olika företag i olika branscher i min yrkesroll – branscher och företag med vitt skilda budgetallokeringar. It-budgeten brukar vara en intressant jämförelsesiffra och kan variera från ungefär tio procent av hela budgeten inom banksektorn till ett par procent inom verkstad och industri.

Naturligtvis är detta mycket företagsspecifikt och säger heller inte allt då vissa företag väljer att lägga ut denna typ av kostnad i verksamheten istället för att den tas centralt. Det som dock är intressant är hur mycket som de facto läggs på it-innovation.

Vissa branscher som till exempel detaljhandeln satsar nu en hel del på effektivitetshöjande åtgärder som självbetjäningskassor för att kunna minska sina personalkostnader. Det finns även exempel på stora satsningar på self service-stationer eller förfrågningsterminaler som sätts upp i butiker – detta för att öka betjäningsgraden och minska behov av personal.

Alternativa lösningar
Det man kanske inte alltid tänker på är att göra en närmare analys på vad man kan göra med befintliga teknologier som till exempel bring your own device, det vill säga utan att behöva göra dessa massiva investeringar. Detta skulle kunna innebära att man utvecklar och löser det hela direkt från din egen mobil via en företagsspecifik app – teoretiskt sett en drastiskt mycket billigare grundinvestering än nämnda lösning.

Byggsektorn är en annan bransch som har mycket att vinna med ny teknologi, till exempel genom att använda mobila lösningar eller internet of things vilket är en teknik som kommer på bred front. Det bygger på att man kombinerar den fysiska världen med den virtuella.

Allting får ett chip i sig och kan kommunicera och samverka. Exempelvis kan det innebära att byggbolag vid nybyggnation kan erbjuda parkeringsanvisningar till lediga platser direkt till din mobil genom sensorer i gatan.

Tillverkningsindustrin skulle mycket bättre kunna optimera sina processer, distribution samt energianvändning efter kostnad eller effektivitet.

Tekniken ger sjukvårdssektorn och dess patienter nya möjligheter med automatiserad medicinering eller hälsokontroll och så vidare.
Försäkringsbolag skulle till exempel kunna få bättre beslutsunderlag genom att bilindustrin utrustar sina produkter med en mobilitetstjänst. Denna läser av bilens exakta användning i form av körmönster med mera. Genom att låta ditt försäkringsbolag ta del av denna information kan en premie utgå för personer med lugnt och säkert körmönster eller med väldigt sparsam användning av fordonet.

Bilbolagen själva skulle kunna få nya affärsmöjligheter genom att sälja extra motorkraft on-demand, till exempel för transportfirmor som opererar i miljöer med branta backar.

Det som stödjer det faktum att denna maskin-till-maskin-kommunikation snart är verklighet är bland annat telekomoperatörers investeringar inom området samt Ericssons vision om 50 miljarder sammankopplade enheter 2020, det vill säga långt mycket mer än världens samlade befolkning.

Med detta som utgångspunkt är det nästan bara fantasin som sätter gränser för vilka tjänster man skulle kunna ta fram och erbjuda sina kunder.

Kräver drivkraft och mottaglighet
Om företag vill vara med i denna utveckling, vilka krav ställs då?
Jo, bland annat att företagsledningen är starkt pådrivande för en bred förändringsagenda beträffande bland annat effektivisering av existerande processer, nya affärsmodeller och nya sätt att interagera med kunder.

Dessutom krävs att man frigör nödvändiga medel och resurser till it innovation, resurser som blir kritiska för att möjliggöra denna teknologiska och troligen strategiskt viktiga förflyttning.

Utöver det kommer det krävas att affärsområdeschefer bygger upp en egen förståelse för vad teknologi kan ge för möjligheter, istället för att bara förlita sig på att it-eller affärsutvecklingsavdelningen ska komma med nya idéer.

Viktigt att komma ihåg är att det inte bara handlar om att ta till sig och börja använda sig av nya trender utan främst att förändra organisationen till att bli mer mottaglig för en ny nivå av teknologisk användning.

Detta är tyvärr inte enkelt och ställer stora krav på bra ledarskap.
Lyckas ett företag med detta är min gissning att det med största sannolikhet kommer bli en stark konkurrensfördel för dem.

Om skribenten: Peter Engström är CFOworlds expert inom projektstyrning, it-strategi och it-effektivisering. Han hjälper kunder med utmaningar inom dessa områden genom sitt arbete som strategi- och managementkonsult på Connecta. Du når honom via cfoworld@idg.se alternativt Connectas växel.