Här kan blockkedjan underlätta redovisningen

En undersökning har identifierat fem områden där blockkedjan kan effektivisera redovisning, revision och skatt.

Digital kvittohantering, personalliggare, realtid/SINK, fullmakter och företagsuppgiftstjänst. Det är fem områden där blockkedjan kan vara till stor nytta för företag och samhället i stort. Så kan man kortfattat sammanfatta resultatet i rapporten Blockkedjeinspirerade tekniklösningar för redovisning, revision och skatt.

Bakom rapporten ligger ett samverkansprojekt där FAR, Skatteverket, Kairos Future, Visma, SEB och Fortnox deltagit. Det är den tredje delen i en rad framtidsstudier som FAR och Kairos Future tagit fram.

– I den här framtidsstudien går vi ett steg längre och tittar på konkreta lösningar. I den första som kom 2013 fokuserade vi på branschen, kunderna och samhällets framtid i stort. Den andra, Nyckeln till framtiden, kom 2016 och inriktade sig på digitalisering och automation, säger Karin Apelmans, generalsekreterare i revisorsorganisationen FAR.

Blockkedjan är väl mest känd som tekniken bakom kryptovalutor som Bitcoin, men den kan användas till mycket annat också.

Rätt använd kan den öka effektiviteten, minska risker och försvåra medvetna och omedvetna fel hos företagen utan att därför kompromissa med anonymitet enligt rapporten. Blockkedjan kan då användas som ett alternativ till centrala databaser och minska säkerhetsrisker samtidigt som integritet och anonymitet kan stärkas.

Efter att ha analyserat de fem områden vi nämnde ovan drar samverkansgruppen slutsatsen att blockkedjelösningar ser mycket lovande ut. Slutsatsen i rapporten blir att:

”Vi bedömer det som mycket troligt att det går att skapa samhällsnytta på en bra bit över tio miljarder per år enbart i Sverige i ett fem till tio års perspektiv. Det bedöms angeläget att man fortsätter att utreda och arbeta vidare med processer, juridik och teknik på samtliga fem identifierade områden.”