Heldag med Anders Borg om framtidens utmaningar

Chefsnätverket Close anordnar en nätverksdag för ekonomichefer som vill veta hur de ska hantera en ekonomi stadd i snabb förändring.

Den 8 november kommer förre finansministern Anders Borg att ge en uttömmande överblick över vilka utmaningar och möjligheter CFO:er kommer att möta i framtiden. Det sker under en nätverksdag som chefsnätverket Close anordnar för inköpschefer i Stockholm.

Under heldagen kommer Anders Borg bland annat att prata om:

  • Hur ekonomin omvandlas av digitalisering och globalisering.
  • Hur regeringar och företag i Sverige och Europa ska möta dessa utmaningar och möjligheter.
  • Hur du ska agera om lågkonjunkturen kommer.

Förutom föredraget kommer det också att finnas tid för mingel och nätverkande med andra ekonomichefer under dagen.