Heldag om ekonomistyrningens kärnfrågor

CFO Controller Day tar upp det senaste inom ledarskap, makroekonomiska trender, digitala strategier och vinnande affärsmodeller under en heldagskonferens.

28–29 september arrangeras Ekonomi & Företag-mässan på Kistamässan och den 28 september får CFO:er  och controllers en egen konferensdag där. Den ska fokusera på hur en CFO kan organisera ekonomifunktionen för att företaget snabbt ska kunna anpassa sig till förändringar i omvärlden samt hur organisationen ska klara framtidens konkurrens.

Bland seminarierna under dagen hittar vi bland annat:

  • Hur mår världsekonomin? Daniel Bergvall, ekonom på SEB, redogör för SEB:s syn på aktuella ekonomiska frågor och hur det går för svensk och internationell ekonomi. Han kommer till exempel att analysera om tillväxten kan fortsätta trots politisk osäkerhet och hur länge svensk ekonomi kan gå som tåget innan Riksbanken höjer räntan.
  • Det agila företaget. Göran Nilsson, forskare och lärare vid Uppsala universitet och Lennart Francke, rådgivare och ledamot i flera styrelser, talar om hur en mer agil styrning av företagen kan ge bättre förutsättningar att snabbt anpassa sig till förändringar i omvärlden.
  • Retorik – presentera och kommunicera ekonomisk information på rätt sätt. Gabrielle Salander, certifierad inom neurolingvistisk programmering NLP, berättar hur du kan skapa engagemang och levandegöra fakta och siffror på ett intressant sätt.
  • Hur skräddarsyr du en vinnande affärsmodell? Britta Dalunde, professionell styrelseledamot ibland annat HH Ferries, Global Ports Investments, ger konkreta tips på hur du kan skräddarsy din affärsmodell och visar exempel på hur en framgångsrik affärsmodell kan se ut i praktiken.
  • Nya lagkrav på rapportering om hållbarhet och mångfald – Vad innebär kraven och hur uppfyller du dem? Kajsa Rives, ansvarig för Goodpoints tjänster inom social hållbarhet och kommunikation, tar upp hur du kan förbereda ditt företag för den nya kraven och vilka fördelar det finns med att hållbarhetsredovisa även om företaget inte omfattas av lagkraven.