Heldag om fakturahantering

På EFH 2017 får ni veta mer om fördelarna med elektronisk fakturahantering kan ge och vilka de viktigaste nyheterna och trenderna är just nu.

Den som vill sätta sig in vad man kan vinna på att använda elektronisk fakturahantering får ett gyllene tillfälle 18 maj i Stockholm. Då arrangeras konferensen EFH 2017 där en elektronisk fakturahantering kommer att belysas ur en rad olika vinklar.

Ni kommer bland annat att kunna lyssna till Ingela Robertsson Director Finance CFO på Orbit One, som ska redogöra för hur de resonerade när de gick över till e-fakturor. Hon kommer att berätta hur de ersatte sina gamla verksamhetssystem med nya och vilka erfarenheter, möjligheter och utmaningar som de gjort under projektet.

Andreas Frislund, ERP-Specialist inom Finance på Tikkurila Sverige, kommer å sida att tala om hur de lyckades effektivisera sin fakturahantering genom att gå från en tidigare lokalt installerad EFH-lösning till en molnbaserad lösning som rullats ut globalt.

En rad leverantörer finns också på plats för att visa sina lösningar och ge råd. Johan Söderberg och Rickard Holgersson på Readsoft Kofax kommer till exempel att hålla ett seminarium om hur deras lösning kan hjälpa företag att automatisera och processa hela fakturaflödet. Daniel Saraste, VP Product Mangement på Medius, ska berätta hur det går att uppnå en automatiseringsgrad av fakturorna på 90 procent med deras molnlösning.

Dessutom kommer det att finnas möjlighet att få mer generella tips. Ett exempel på det är ett föredrag om spendanalys. Här ska Helena Brynolfsson, CEO på Prosourcia, berätta mer om spendanalys och vilka möjligheter det kan ge ditt företag.

I en annan programpunkt kommer Anders Bergdahl från Affecto, att tala om hur den nya integritetslagstiftningen, som ersätter PUL nästa år, kan påverka företagen. Företag som missköter sig kan straffas med vite på 4 procent av omsättningen så det gäller att veta vad som är tillåtet och inte.

Det var bara ett urval av alla programpunkter och hela agendan hittar ni här.