Heldag om verksamhetsstyrning

Konferensen Verksamhetsstyrning 2.0 belyser hur du kan förändra, utveckla och driva organisationens verksamhet.

Onsdag 13 mars är det dags för CFO:er och controllers att göra en djupdykning i verksamhetsstyrning. Då är det nämligen dags för årets upplaga av konferensen Verksamhetsstyrning 2.0 att gå av stapeln i Stockholm.

Under dagen får du möjlighet att möta och samtala med CFO:er och controllers från de flesta branscher. Och så blir det en rad seminarier och rundabordssamtal under dagen.

Till exempel ska Erik Severinson, Vice President & Operations Controller på Volvo Cars att berätta om Performance steering. Det handlar om hur företaget arbetar med att avskaffa budgetar, godkännande och hierarkier för att istället ersätta dem med en decentraliserad styrmodell som kompletteras med digitaliseringen av Controller-rollen.

I ett annat seminarium kommer Anna Wijkander, Vice President Head of Financial Transformation på Saab och Catrine Backman, Advisory Consultants på Meritmind tala om hur finansfunktionen på Saab förändrats. Det handlar om en resa som krävt ett stort kulturskifte och som resulterat i effektivare system och processer samt en tydligare organisation med enhetliga roller.

Delade erfarenheter

Det var bara några av de seminarier som du kan lyssna på under dagen. Men det finns också en rad rundabordsdiskussioner som du kan delta i. Här leder en moderator en 30-minuters diskussion där du kan diskutera intressanta ämnen med kollegor från andra företag.Du kan välja att delta i fyra av följande diskussioner:

  • Hur integrerar man analytics med EPM för att stödja rätt beslut?
  • Finance transformation: Hur öka affärsnyttan och samtidigt vara kostnadseffektiv?
  • Vilka är framgångsfaktorerna för att åstadkomma varaktig förändring?
  • Tankar och lärdomar kring införande av rullande prognoser.
  • Öka din förmåga till agil controlling i en föränderlig omvärld.
  • Varför är inte Bruttomarginalen död och begraven?
  • RPA: Så arbetar Volvo Group avseende automatisering av ekonomi- och finansfunktionen.
  • Från strategi till genomförande – hur stöttar vi affärsenheterna med genomförande och uppföljning?Vad innebär Beyond Budgeting i praktiken?
  • Vad innebär Beyond Budgeting i praktiken?
  • Controllern som kommunikatör: Hur utformar man ekonomi-information för max tillgänglighet?