Hemligheterna bakom lyckad outsourcing

Problemet med många traditionella modeller för outsourcing är att de fokuserar mer på input än på resultat. Precis som att de som förordar en sjukvårdsreform i USA kritiserar det nuvarande systemet för att det uppmuntrar läkare att utföra prover och undersökningar som har liten betydelse för det slutgiltiga målet: en frisk patient, menar outsourcing-kritiker att alltför många IT-tjänster har ett kortsiktigt fokus på uppgifter eller arbetade timmar, snarare än resultat.

Resultatbaserade kontrakt kan, åtminstone i teorin, förändra detta:

– Att betala för resultatet handlar om att betala för framgång inom ett önskat mål, istället för att betala för enskilda aspekter som servrar eller tid för programmering, säger Adam Strichman, oustourcingkonsult, Mechanincsville.

– Det de flesta vill ha är ett resultat, till exempel snabbare tillgång till information eller ett automatiserat system för leveranser.

Men resultatbaserade kontrakt är ovanliga, i USA utgör de som mest 15 procent av outsuorcingavtalen.

En del av problemet med kontrakt som baserar sig mer på resultatet än på förbrukning av resurser är hur man ska definiera resultaten. Varje part har en egen målsättning, eller flera. Vd:n vill har nöjda kunder och aktieägare. CFO:n vill ha en ökad lönsamhet. Affärschefen kanske vill ha systemet som är i bäst i test. Och CIO:n har en hel lista med mål: lägre kostnader, bättre service, nöjdare kunder.

Det största problemet är att leverantörer av IT-tjänster har lite kontroll över dessa resultat.

– Måttet på framgång, eller resultat, måste vara direkt kopplat till hur det går för tjänsten. Det låter enkelt, men det kan vara svårt när det affärsresultat det handlar om. Leverantören kan inte påverka faktorer utanför sitt ansvarområde, säger Adam Strichman.

– Det finns en föreställning om att man genom att knyta ett mått till affärsframgången och betala efter det så får båda parter gemensamma mål. Men i verkligheten räcker inte det: Försäljaren måste kunna påverka kostnaderna som påverkar resultatet som ska mätas. Och måttet på framgång måste vara kopplad till tjänsten.

Fördelar och nackdelar med resultatbaserad outsourcing

Fördelar:

  •   Större fokus på arbetsresultatet
  •   Inget behov av att intervjua och övervaka enskilda medlemmar av personalen.
  • -Chans att motivera ett mer innovativt beteende hos leverantören

Nackdelar

  • Mindre transparens i hur arbetet utförs
  • Liten insikt i servicekostnader
  • Ytterligare arbete med administrationen (om tjänsten inte levererar de utlovade resultaten)

Källa: Forrester Research

(Texten är översatt från IDG news, kortad och redigerad)