Hinder för innovation

Vad är det som hindrar innovationen inom företag? Kairos Futures undersökning visar att många av organisationerna anser att det krävs mer tid och bättre processer för en lyckad innovationsutveckling.
– En förklaring till innovationsgapet är det som inom psykologin kallas priming, det vill säga att det är det förflutna eller det vi just hört och sett som styr vårt tänkande. Om du ska förlösa ditt företags innovativa kraft finns det två saker som är viktigare än allt annat. För det första måste du ifrågasätta dina referenspunkter, och så måste du se till att skapa nya praktiker och göra innovation enkelt och kul, säger Kairos Futures vd Mats Lindgren.

Sju punkter ur rapporten:

1. Satsning på innovation inom företag har ökat kraftigt under de senaste åren, och hela 60 procent av företagen har ökat satsningen.

2. Många företag är överens om att marknadssituationen inte har mycket påverkan på innovationen inom företagen.

3. 57 % av företagen i rapporten anser att alla medarbetare på organisationen bör bidra till innovationen, men det saknas processer för detta.

4. Hälften av alla företag räknar med att kunder och partner kommer vara inblandade i deras innovativa processer inom de kommande åren – vilket sällan är fallet i dagens läge.

5. Hela 45 % av de tillfrågade anser att personalen har för mycket tidspress för att de ska hinna vara involverade i innovationsutvecklingen.

6. Med hjälp av öppna, systematiska innovationsprocesser har företag större förutsättningar för att utveckla helt nya produkter och tjänster.

7. För ökat engagemang hos kunder och medarbetare krävs det att innovationsutvecklingen förenklas på ett naturligt sätt.

Källa: My newsdesk

Mattias Bolander
About Mattias Bolander 10 Articles
Mattias Bolander är Regional Director Nordics and Baltics på Workday.