Hjälp dina chefer till bättre beslut

I slutändan är det användarupplevelsen som avgör BI-lösningarnas framgång. Så har det alltid varit. Men förr kunde användarna inte ställa så höga krav. De fick vara nöjda med att de fick någon information överhuvudtaget. Nu finns ett antal trender inom business intelligence-området som alla har fokus på användarupplevelsen.

I takt med att nya produkter med attraktiva gränssnitt har kommit fram har beslutsfattarna tillika användarna, däribland CFO, också med rätta blivit mer kräsna. De har tröttnat och accepterar inte längre långsamma och trista gränssnitt och dålig användarvänlighet.

”Gränssnittet måste vara intuitivt”
Det här går i linje med andra delar av det moderna samhället. Den så kallade ”Apple-generationen” har vant sig vid snygga och användarvänliga smartphones och plattor, med roliga, kreativa och intuitiva appar för allehanda olika ändamål. Varför ska vi inte ha en lika trevlig upplevelse på jobbet när vi arbetar med vårt beslutsstöd eller vår rapportering? Begreppet BYOD, bring your own device, det vill säga att organisationens anställda tar med sina egna prylar och smartphones till jobbet har ytterligare ökat takten för att göra dessa gränssnitt tillgängliga på arbetsplatser.

Nu menar jag inte att all rapportering måste vara färgglad, grafisk och presenterad i en app. Viss typ av information gör sig helt enkelt bättre i en mer fyrkantig och statisk standardrapport på en stor skärm. Men användarna kräver ändå att gränssnittet är intuitivt, och det skall vara lätt och snabbt att jobba med det. Annars tröttnar de och gör något annat istället.

Här har vi som arbetar med business intelligence och verksamhetsstyrning ett stort ansvar. Jag upplever att det ibland i vår värld finns en viss arrogans när det kommer till hur vi ser på användarens gränssnitt. Ibland hanteras gränssnittet lite med vänsterhanden, ungefär som att det inte är så viktigt. Argumentet är ofta att det är det bakomliggande arbetet som är det viktiga, att få in data från olika källor i lösningen, att tvätta den och göra den ordentligt strukturerad i ett datalager, modellera den för att den sedan ska bli tillgänglig för analys och användning.

Sedan kommer ofta gränssnittet in mycket sent i processen och det lämnas tyvärr ofta lite åt slumpen. Naturligtvis resonerar inte alla så i vår värld, men att ens någon gör det är en för mycket.
Och ja, det bakomliggande arbetet är naturligtvis mycket viktigt. Om vi inte har bra grunddata som är kvalitetssäkrad och avstämd spelar det ingen roll vilket fantastiskt gränssnitt vi presenterar den i. Felaktiga siffror blir liksom inte bättre av ett snyggt gränssnitt.

”De nöjer sig inte med en statisk rapport”
Moderna beslutsfattare ställer krav på att kunna göra mer själva med sin information. Till skillnad från en äldre generation är de som i dag är på väg att ta över näringslivet uppvuxna med datorer och it på ett helt annat sätt än vad som var aktuellt för några år sedan.

En större it-vana gör att dessa individer inte är rädda för tekniken och förväntar sig kunna göra mer själva. De nöjer sig inte med en statisk rapport i Powerpoint utan vill kunna vrida och vända på den, addera information och skruva till den så att den informationen kan utgöra underlag för precis den specifika beslutssituation de står inför just nu. De kräver mer ”self service” helt enkelt.

Den mobila trenden är också viktig att tänka på när vi utvecklar gränssnitt för moderna användare. Inom webb- och applikationsutveckling är ”mobile first” ett etablerat begrepp som syftar på att många i dag utvecklar applikationer med mobiltelefoners och plattor som det första och huvudsakliga gränssnittet som prioriteras. Det är viktigare att det fungerar och känns naturligt i ett mobilt sammanhang än på en vanlig dator.

Vi ser i dag att denna trend på allvar börjar slå igenom inom business intelligence-området. Bland annat finns det en del business intelligence-applikationer som lämpar sig alldeles särskilt bra för just mobila sammanhang, exempelvis för medarbetare som inte har någon vanlig kontorsplats men som ändå är i behov av bra beslutsstöd på fältet.

Vikten av att lägga vikt vid gränssnittet
Förutom mobilitet är en annan viktig trend inom business intelligence just nu visualisering – ”data visualization”. Även här handlar det om att ge användaren bra stöd i att förstå information, till exempel genom att se mönster och hitta extremvärden. Verktyg som Tableau, Tibco Spotfire och Qlikview med flera leder utvecklingen, och de stora drakarna som SAP, Oracle, IBM och Microsoft hakar på.

Möjligheten att samarbeta runt beslutsprocessen och i beslutsstödslösningarna är också något som moderna användare förväntar sig. Beslutsfattare förväntar sig i dag att de ska kunna kommentera, dela bokmärken, analysera tillsammans, skicka vidare för påsyn och så vidare. Inom detta finns det mer eller mindre innovativa lösningar.

Kanske har vi inte sett de verkligt användbara lösningarna inom detta område än, men de kommer. För även detta är den del av det gränssnitt och de möjligheter som en beslutsfattare förväntar sig av BI-verktyg och BI-lösningar 2013.

För att få dina medarbetare att bli glada och nöjda användare som verkligen nyttjar alla de informationskällor du som CFO hjälper dem att ta fram, bör du som CFO och ansvarig för beslutsstödet lägga en större vikt vid det gränssnitt som möter användaren i beställningsprocessen.

Dagens BI-användare kräver snyggare, smartare och snabbare gränssnitt. Och med dagens tekniska förutsättningar är det absolut möjligt, bara vi är beredda att investera engagemang och pengar i att ordna detta för dem. Och det är klart att du ska göra det. För i slutänden är det faktiskt användarupplevelsen som avgör om BI-lösningarna tas emot på ett bra sätt och används så att dina chefer kan fatta bättre underbyggda beslut som för din verksamhet framåt.