Hög vd-lön ger ej bättre resultat – i mindre bolag

Konsultföretaget Aon Hewitt undersöker årligen ersättningsnivåerna för vd:ar och andra ledande befattningshavare i bolag på Nasdaq OMX Nordic Stockholms large-, mid- och small-cap-listor. Årets studie visar på en tydlig skillnad i ersättningsnivåer mellan de största och minsta bolagen samt på ett samband mellan vd:arnas ersättning och bolagets prestation.

– Bland de stora bolagen har prestation en positiv koppling till den rörliga lönen, medan i mindre bolag är sambandet lågt och ibland till och med negativt. Det betyder att i vissa bolag har den rörliga lönen ökat trots att bolagets resultat inte följt samma positiva utveckling, säger Andreas Lauritzen vd på Aon Hewitt i en kommentar.

Enligt Erika Andersson, projektledare på Aon Hewitt, har antalet kvinnliga vd:ar ökat på börsen under de senaste åren och följt löneutvecklingen över tid.

Årets undersökning visar emellertid att det fortfarande finns löneskillnader. Enligt rapporten har börsbolagens kvinnliga vd:ar i genomsnitt 10 procent lägre totalersättning än de manliga vd:arna. I vissa grupper, där bolagen är jämförbara, uppgår skillnaden till drygt 50 procent.

Under 2012 låg den genomsnittliga totalersättningen för en svensk vd på 7 879 000 svenska kronor, inklusive rörlig lön, förmåner och pension. Bolagets prestation har i studien mätts som förändringen i rörelseresultatet före räntor, skatt och avskrivningar, EBITDA. Undersökningen har baserats på uppgifter från bolagens årsredovisningar.