Högkostnadsskydd minskar sjukkostnaderna

 
Den 1 januari i år infördes ett högkostnadsskydd för sjuklönekostnader och vid en analys menar Svenskt Näringsliv att det har varit en lyckad satsning. Hittills i år har 810 miljoner kronor betalats i ersättning till företagen vilket i sig var välkommet för företagen, men det visar också på hur höga kostnaderna verkligen är.
 
När regeringen sjösatte högkostnadsskyddet räknade de med att kostnaden skulle uppgå till 360 miljoner kronor per år. Den verkliga siffran är alltså mer än dubbelt så hög. I budgetpropositionen skriver också regeringen att ”somliga arbetsgivare förefaller ha betydligt högre sjuklönekostnader än vad som tidigare varit känt”.
 
Totalt har arbetsgivarna betalat 8,5 miljarder kronor i sjuklön till sina anställda år 2015. Med de tidigare reglerna fick 460 företag ersättning för sina sjuklönekostnader – med de nya reglerna har drygt 42 000 företag fått tillbaks pengar.
 
En extra fördel med de nya reglerna enligt Svenskt Näringsliv är att det administrationen förenklats och att beslut och utbetalning av ersättning sker utan särskild ansökan.
 
Summa summarum tycker Svenskt Näringsliv att högkostnadsskyddet var en klok satsning och att det tillsammans med slopandet av sjukskatten har förbättrat företagens förutsättningar att våga anställa fler.