HQ:s revisor: ”en besvärlig sits”

I ett brev som finns postat på revisionsbyråns hemsida skriver Johan Dyrefors att det inte kan uteslutas att han eller hans team kan någon i mitt team kan ha gjort någon bedömning i HQ-fallet som kan ifrågasättas, men att det inte beror på bristande kompetens eller arbetsinsats.

Johan Dyrefors skriver att:

  • En avskrift av en intervju med mig hos Finansinspektionen har publicerats. Bakgrunden är att jag var inbjuden till FI för ett ”samtal”. De gjorde ingen inspelning. När de sedan skickade minnesanteckningar visade de sig vara ofullständiga och innehålla många felaktigheter, vilket jag påpekade i ett brev till FI där jag framhöll ett antal missvisande avsnitt som dock inte korrigerades i anteckningar.

  • Ett citat om att jag var imponerad av Stefan Dahlbo har publicerats. Läser man FI:s material framgår det tydligt att citatet tillhör en styrelseledamot i HQ Bank.

  • Det har refererats till ett rapportutlåtande från 2006 där KPMG uppges ha rekommenderat att HQ Bank skulle använda en teoretisk värderingsmodell. Man missade att det står ”fortsättaanvända…” samt att det av sammanhanget framgick att det avsåg situationer när marknaden inte är aktiv.

  • Rykten säger att jag skulle vara nära vän med Patrik Enblad och Fredrik Crafoord. Detta stämmer inte