Hur ser våra ekonomiavdelningar ut år 2025?

Vi lever i en tid då vår solidaritet ständigt prövas av nya utmaningar i omvärlden. Men det finns också ljuspunkter. Rymdsonden New Horizon gav närbilder på dvärgplaneten Pluto, den globala elbilsförsäljningen ökar med rekordfart och fattigdomen i världen minskar. Teknikens framsteg har på många sätt bidragit till att vi kan börja snegla på framtiden med viss tillförsikt, även om det med stor sannolikhet kommer vara skakigt i världen en lång tid framöver.

De tekniska framstegen får också konsekvenser för oss som jobbar med finansiella frågor. 2015 var nämligen också året då bolag på allvar fick upp ögonen för Big Data och prediktiva analyser. Och för molnet och dess potential för såväl kostnadsbesparingar som affärsmässig flexibilitet.

I kristallkulan
Så, vad kan finansavdelningen förvänta sig framöver? Kommer tekniken accelerera innovationer för oss? Kommer vi få och anamma nya arbetssätt för att driva verksamheten framåt och därmed skapa än mer värde för organisationen? Låt oss göra en försiktig titt in i kristallkulan och se hur ekonomiavdelningen skulle kunna se ut 2025!

Tekniken kommer med största sannolikhet att göra stora saker för oss. Vi kommer att kunna skapa mer värde med mycket mindre medel och tidsåtgång. Algoritmer och logik kommer vara basen för stora delar av våra affärsbeslut.

Kommer ni ihåg HAL9000? Datorn med eget medvetande i Stanley Kubricks ”2001 – ett rymdäventyr” från 1968. HAL är den dator som styr rymdskeppet Discovery och som även kontrollerar hela dess funktion. För att kommunicera med HAL använder sig astronauterna av vanliga tangentbord och bildskärmar, men de kan även tala med HAL, varvid denne svarar dem genom högtalare. HAL svarar på frågor, ger information och rapporter om rymdskeppet och kan även ta emot kommandon från astronauterna.

En ”Finans-Siri”
Vi är inte så långt ifrån detta scenario idag. En Iphone-användare kan ställa enkla frågor till den röststyrda servicetjänsten Siri, som bistår med information om alltifrån närmsta bensinstation till väderupplysningar. Jag är övertygad om att vi ­kommer ha en liknande funktion på företagen i framtiden. En ”Finans-Siri” om man vill. En dator som vi kan kommunicera med och få fram analyser och data på stående fot. Genom att ställa enkla frågor kommer CFO:n kunna djupdyka, jämföra eller extrapolera affärsinformation utan fördröjning. Finans-Siri kommer också kunna ta in extern data såsom makro- och marknadsanalyser och sociala trender i sina estimat. Nya lagar och regleringar kommer automatiskt att anammas och tillämpas av Finans-Siri. Standardiseringen har mer eller mindre utplånat manuella administrativa uppgifter. Självfallet kommer det fortfarande krävas en handpåläggning och analys av de data och rapporter som Finans-Siri presenterar. Men de kommer bli mer och mer träffsäkra ju längre tiden går. Finans-Siri, liksom många andra av dagens enklare prediktiva verktyg, lär sig nämligen av sina misstag.

Boksluten kommer också bli dagliga och i realtid när alla fakturor och betalningar matchas digitalt. Rapporter skapas utan fördröjning och med väldigt lite ansträngning kan vi ta fram kassaflödet per dag eller till och med per timme. Samtidigt har den digitala valutan vunnit mer och mer mark vilket påverkar våra betalningsvillkor. Vår finansiering har därmed förändrats i grunden och bankerna kommer få svårare och svårare att motivera sin existens. Behöver vi kapital så köper vi det förmodligen på en spotmarknad liknande den som finns för elmarknaden idag.

Bokslut i realtid
Den tekniska utvecklingen kommer inte bara innebära lättnader för oss. När vi börjar göra dagliga bokslut i realtid kommer myndighetskraven att komma som ett brev på posten. De, liksom vi, kommer vilja ha full kontroll och insyn i hur verksamheten utvecklar sig.

Allting kommer förstås inte kunna automatiseras helt. Processerna blir dock betydligt lättare då de stöttas av den artificiella intelligens som Finans-Siri är byggd med. En smart dator som alltid har koll på rådande lagar, omvärlden och bolagets finansiella status.

Låter detta som en avlägsen framtid? Möjligen, men det är mycket som rör sig i denna riktning. Vi är inte riktigt där än men på god väg. Idag finns det avancerade system som redan kan extrapolera data och utveckla trender baserat på historik. Algoritmer som räknar ut vilka tjänster och produkter som är mest lönsamma för företaget eller vilka kunder som skall kontaktas med ett specifikt erbjudande. Kundernas återkoppling sker alltmer i realtid och deras input användas för att anpassa systemen, produkterna och tjänsterna. Molntjänster innebär att uppgradering och förvaltning blir ett minne blott, fokus ligger nu istället på affärsnyttan.

Den digitala valutan är redan här. Vi kan redan idag betala tjänster och produkter med den och den får mer och mer stöd var dag. Bankerna storsatsar på utveckling av blockkedjetekniken som ligger till grund för den digitala valutan Bitcoin.

Proaktiv, inte reaktiv
Så, hur förbereder man sig för framtiden? Det är nu viktigt CFO:n är proaktiv och inte reaktiv. Nedan finner du tre områden som bör utvecklas för att vara startklar för framtiden.

Molntjänster för att förenkla och frigöra tid. Allt tyder på att ekonomiavdelningen kommer behöva anamma denna typ av tjänster i större utsträckning framöver. Säkerhets- och integritetsfrågorna är lösta, tjänsterna blir allt billigare och de behöver heller inte längre belasta balansräkningen. Idag går det att köpa kraftiga finansiella verktyg på kran och molnföretagen bakom dessa verktyg spenderar mycket resurser på förenkling, harmonisering och utveckling av ny funktionalitet. Kunden har hamnat i centrum då inlåsningseffekterna som de gamla systemen innebar inte längre existerar i samma utsträckning.

Harmonisering eller standardisering för att centralisera de finansiella processerna. Idag är det lite av ett skyttegravskrig mellan dem som förespråkar standardisering och dem som vill ha autonomi för de olika operativa verksamheterna inom företaget. I mina tidigare roller har jag upplevt den manuella handpåläggning som det innebär för ekonomiavdelningen när de finansiella processerna varit alltför decentraliserade. Om det är något som hindrar innovation och utveckling inom ekonomiavdelningen så är det när dina medarbetare förvandlas till apatiska Excel-zombies.

Innovativ kultur inom ekonomiavdelningen. CFO:n har de senaste åren utvecklats till att bli ett betydelsefullt bollplank till VD:n. Rollen kräver betydligt mer affärssinne idag än för tjugo år sedan. För att tänka nytt måste nya innovationer uppmuntras, även inom en hårt reglerad verksamhet. Den tidsbesparing som övergången till molntjänster innebär bör återinvesteras i innovationer. Ta en timme i månaden där medarbetarna samlas och försöker bryta gamla mönster, reflektera och försöker se på sig själva utifrån in. Vad vill vi förbättra? Tänk inte på vad som inte går att göra, utan vad vi vill åstadkomma.

En föränderlig värld
CFO:ns dilemma är att vi lever i en föränderlig värld som påverkar kärnverksamheten men där rigida lagar och regler styr boksluten och rapporteringen. Hittills har även små förändringar inneburit stora kraftansträngningar för ekonomiavdelningen. Därför är de tekniska framstegen inom molntjänster en accelerator för innovation, även för finansfolk.

Men det som kommer påverka mest är den nya generationens ekonomer. De som varit uppväxta med ständig uppkoppling, sociala nätverk och naturlig förmåga att ta till sig ny teknik. Dessa personer kommer att vara katalysator för förändring och påvisa värdet i förändringen. Men detta måste självklart stöttas av en likasinnad CFO, som frigör tid för medarbetarutveckling och bygger en kultur där innovation främjas.

Miguel Vergara
About Miguel Vergara 7 Articles
Miguel Vergara är Affärschef på Oracle.