IMM vill se hårdare tag mot korruption

Svenskt näringsliv är rätt förskonat från korruption, men Institutet mot mutor menar att frågan måste högre upp på den politiska agendan.

Annons

Sverige brukar ligga högt på listor över de länder som har minst problem med korruption. Nu hävdar Institutet mot mutor, IMM, att det krävs mer åtgärder för att vi ska bibehålla den ställningen.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver IMM:s generalsekreterare Natali Phalén att näringslivet tar stort ansvar för att motverka korruption, men att frågan behöver komma högre upp på den politiska agendan. Vi får inte vara så naiva att vi tror att svenska företag är immuna mot korruptionsrisker bara för att de är just svenska företag.

Natali Phalén vill se tre åtgärder för att vi ska behålla vår position som ett av de minst korruptionsbenägna länderna i världen.

  1. Hårdare tag. Företag som genom brister i regelefterlevnad och kontrollsystem möjliggör mutbrott ska oftare dömas för överträdelser av mutbrottslagstiftningen. Företagsboten bör också användas mer för att visa att staten tar frågan på stort allvar. Sedan 2012 har det bara skett i knappt 20 fall.
  2. Prioritera arbetet mot korruption. Mutmisstankar ger sällan fällande domar. En anledning är att Riksenheten mot korruption inte har tillräcklig med resurser, speciellt när det gäller tillgång till polisiära resurser. Här behöver politikerna se till att korruptionsbekämparna får mer resurser.
  3. Mer kunskap. Politikerna måste också avsätta tillräckligt med resurser för att höja medvetandenivån om var riskerna för korruption finns och hur dessa risker ser ut, genom bland annat strukturerad forskning på området.