Industrin fortsätter leda den ekonomiska återhämtningen

Tillväxten inom i första hand tillverkningsindustrin fortsätter och det finns nu hopp om en V-formad återhämtning.

Den ekonomiska situationen fortsätter att ljusna. Det visar de senaste ekonomiska rapporterna.

Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometern steg till exempel från 103,8 i februari till 105,3 i mars. 100 markerar det historiska snittet så det aktuella stämningsläget bland företag och hushåll är lite mer optimistisk än normalt.

Barometern mäter det aktuella stämningsläget i den svenska ekonomin genom att sammanfatta resultaten från företags- och hushållsbarometern. Nu ligger de flesta av områdena under 100-strecket, men det uppvägs av en rekordstark tillverkningsindustri.

Indikatorn för tillverkningsindustrin steg med 2,8 enheter till 117,7 i mars. Konjunkturinstitutet bedömer därmed att läget inom tillverkningsindustrin är mycket starkare än normalt. Sämst går det för detaljhandeln. Den indikatorn sjönk med 3,2 enheter till 96,7 i mars.

Att det går bra för tillverkningsindustrin bekräftas av Swedbanks och Silfs inköpschefsindex för tillverkningsindustrin, PMI. Det steg till 63,7 i mars från 61,8 i februari. Allt över 50 tyder på tillväxt inom sektorn. Det är sjunde månaden i rad som PMI ligger över sitt historiska snitt på 55,4.

När de gäller tjänstesektorn så visar det inköpschefsindexet, PMI-tjänster, att optimismen bland inköpscheferna minskade något i mars. Indexet sjönk till 61,3 i mars från 62,5 i februari. Det är fortfarande långt över 50-strecket så tjänstesektorn fortsätter växa och det börjar också märkas på rekryteringsbehovet.

– Det är tredje månaden i rad som indexet befinner sig över 60-nivån, vilket visar på en fortsatt utbredd aktivitetsökning i tjänstesektorn och som lett till ett ökat nyanställningsbehov för första gången sedan 2019, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank i ett pressmeddelande.

Global återhämtning

På det hela taget ser det ut som att ekonomin kommer att fortsätta sin återhämtning. I SEB:s senaste prognos för BNP-tillväxt räknar bankens ekonomer med att Sveriges BNP ska öka med 3,5 procent i år och 4,4 procent 2022. Globalt tror SEB på en BNP-tillväxt på 5,5 procent i år och 4,4 procent 2022.

Nordeas ekonomer delar den optimistiska bilden av ekonomin i bankens senaste marknadssyn. Det beror till stor del på att de massiva penningpolitiska insatser och omfattande finanspolitiska stimulanser som genomförts också har gett resultat.

Trots att det finns möjliga orosmoln, som att räntorna skulle öka kraftigare än förväntat, så ser ändå ekonomerna att chansen för en V-formad återhämtning har ökat. Det förutsätter då att restriktionerna lyfts och att ekonomin tillåts fungera fritt igen, helst framåt sommaren. Trots att vaccineringen inom EU gått långsammare än förväntat hittills, tror Nordea ändå att det är troligt att de flesta restriktioner kommer kunna hävas framåt sommaren och att återhämtningen fortsätter stärkas.