Industrin leder återhämtningen av ekonomin

Den svenska ekonomin återhämtar sig med industrin som lok medan utvecklingen inom tjänstesektorn är lite mer osäker.

Siffrorna spretar lite när vi ska sammanställa de senaste ekonomiska rapporterna. Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometern pekar neråt medan inköpschefsindex visar på tillväxt.

Konjunkturinstitutet frågar varje månad 5 500 företag och 1 500 hushåll hur de upplever nuläget och vad de har för förväntningar. Svaren sammanställs i Konjunkturbarometern och i december sjönk konfidensindikatorn i den till 95,6 från 97,2 i november. 100 visar det historiska medelvärdet så det ekonomiska läget är något svagare än normalt.

Alla sektorer utom en ligger under 100 i december. Värst är det för tjänstesektorn. Efter ett tapp på 2,2 enheter är den indikatorn nu nere på 86,4, vilket är lägst av alla sektorer. I tjänstesektorn ingår hotell och restaurang som har det fortsatt mycket svårt och drar ner sektorn.

Även Bygg- och anläggning, detaljhandel och hushållen har en mer pessimistisk syn på ekonomin än normalt då alla ligger under 100-strecket. Industrin å andra sidan är betydligt mer positiv. Den konfidensindikatorn sjönk i och för sig i december, men den ligger ändå på 106,9. Det tyder på att industriföretagen går rätt bra och räknar med att fortsätta gå bra under den närmaste tiden.

Positiva inköpschefer

Den bilden förstärks av Silfs och Swedbanks Inköpschefsindex för industrin, PMI. Här får ungefär 200 inköpschefer inom tillverkningsindustrin svara på frågor om hur de ser på den ekonomiska utvecklingen hos det egna företaget.

I december steg PMI med 5,1 enheter till 64,9. Allt över 50 visar på tillväxt så inköpscheferna ser en utbredd konjunkturåterhämtning inom tillverkningsindustrin. Produktionsplanerna ligger över sitt historiska snitt och behovet av nyanställningar börjar ta fart igen.

Även inköpscheferna inom tjänstesektorn är positiva. Inköpschefsindex för tjänstesektorn, PMI-tjänster, sjönk i och för sig från 58,3 i november till 56,6 i december, men även här utgör 50 gränsen för tillväxt. Så trots nedgången är inköpscheferna optimistiska. Delindexet för affärsplanerna ligger rent av högre än det gjorde innan pandemin startade.

Tillverkningsindustrin fortsätter alltså fungera som ett lok för återhämtningen även om den inte gick fullt lika starkt den här månaden. För tjänstesektorn är bilden lite mer blandad, men det verkar i alla fall klart att den inte går lika starkt som industrin för närvarande.