Ingen kallar sig för ekonomidirektör längre

CFOworld är mitt uppe i en ny undersökning kring svenska CFO:er och jag kan inte hålla mig från att smygtitta på det framväxande resultatet. Stort tack till dig som medverkar i denna studie!

I inledningen ska deltagaren ange titel. Hittills har vi massor av CFO:er och ekonomichefer, men trots att valmöjligheten finns är det uppenbart att titeln direktör inte längre på tapeten.

Vi går mot en ny tid i form av generationsskifte men också i arbetsbeskrivningen för de högsta beslutsfattarna i finansiella frågor på svenska företag. Med förra årets data färskt i minnet är jag därför  oerhört nyfiken på årets resultat.

Utan att dra några definitiva slutsatser under en pågående undersökning känns trenden för den moderna CFO:n ändå gå enligt prognos. Mer proaktivitet och verksamhetsfokus står på agendan.

It- och riskmanagement växer i betydelse för den svenska CFO:n som lyfter fram affärs- och verksamhetskompetensen som sin främsta styrka genom processfokus. Den ständigt bristande tiden för strategisk planering pekas ut som ett hinder för effektiviteten.

Jämfört med föregående år outsourcar fler delar av sin finansfunktion och då främst löneadministrationen och leverantörsfakturahanteringen. Trots att merparten av deltagarna i undersökningen tror på en sämre konjunktur till kommande år får vi förhoppningsvis se en ljusare börs.

Mer säger jag inte nu. Rapportens resultat presenterar vi i en specialutgåva i vår. Och du? Glöm inte att ändra din titel på visitkortet från direktör till chef.