Inget skattetillägg på felredovisade underskott

Annons

Fallet gäller ett bolag som i sin inkomstdeklaration missat att särredovisa sina underskott som koncernbidragsspärrade.

Bolaget yrkade avdrag för ett förvisso beloppsmässigt korrekt beräknat underskott i deklarationsrutan för ”outnyttjat underskott från tidigare år”.

Underskottet var emellertid koncernbidragsspärrat mot koncernbidrag från andra bolag i koncernen och borde därför ha justerats i rutan för ”reduktion av underskott med hänsyn till exempelvis ägarförändring” samt särredovisats som spärrat.

Skatteverket påförde därmed bolaget skattetillägg på grund av oriktig uppgift, men satte ned skattetillägget till en fjärdedel då felaktigheten inte skett uppsåtligt.

Kammarrätten konstaterade att bolaget har redovisat ett beloppsmässigt korrekt underskott och därför har rätt att nyttja detta mot egna vinster. Däremot har bolaget förbisett att ange att det är koncernbidragsspärrat.

Kammarrätten fann dock att det inte fanns tillräckligt lagstöd för att påföra skattetillägg, varför Skatteverkets beslut om skattetillägg undanröjdes.

Domen meddelades av kammarrätten i Jönköping den 24 april.

Revisionsbolaget PWC kommenterar nyheten: ”Reglerna om spärrade underskott är komplicerade. Vid upprättande av deklarationen är det viktigt att bolag som har underskott från tidigare beskattningsår är uppmärksamma vid redovisningen av underskotten. Det kan finnas anledning att bifoga extra upplysningar till deklarationen för att eliminera risken för skattetillägg.”