Inte färre jobb med AI

Trots rykten om att artificiell intelligens, AI, ska ta över många jobb i framtiden tror 80 procent av företagsledarna inte att AI minskar antalet jobb.

31 procent av företagen i undersökningen höll på att implementera någon form av AI-lösning i sina organisationer. Tio procent sa att de redan använder sådana lösningar och 34 procent håller på att testa någon form av AI.

Än så länge verkar lösningarna dock vara rätt begränsade och tänkta att komplettera det jobb som de anställda redan utför istället för att ersätta någon. Bara 20 procent av företagsledarna räknade nämligen med att deras AI-lösningar skulle leda till att de skulle minska arbetsstyrkan.

Det lär då kräva att de anställda kan anpassa sig till att deras arbetsuppgifter kan komma att ändras när AI-systemen tar över en del rutinåtgärder. 77 procent av ledarna i undersökningen uppgav att de ska omskola sin personal att använda teknologi, eller omforma befintliga jobb för att bättre ta till vara på mänskliga förmågor.

Det kommer också att leda till att företagen vid rekryteringar kommer att lägga större vikt vid egenskaper som empati, kommunikation, personlig service, problemlösning och strategiskt beslutsfattande i takt med att AI kan hantera många rutinuppgifter.

51 procent av företagen tyckte dock att de var svaga på att vidareutbilda personalen för att förbereda dem för nya uppgifter i framtiden. Samtidigt var det bara 34 procent av de svarande som tyckte att de hade en svag förståelse för hur AI kommer att påverka deras personalbehov i framtiden så förhoppningsvis har många bara inte kommit igång med sitt övergångsarbete än.