Investerare vill se mer än bara ren finansiell information

Företagens arbete med hållbarhetsfrågor blir allt viktigare när institutionella investerare bestämmer var de ska lägga sina pengar.

91 procent av de institutionella investerarna säger att den icke-finansiella analysen har en stor påverkan på deras investeringsbeslut. Det visar en undersökning från EY och trenden är att hållbarhetsfrågor tar allt större utrymme i investerarnas analyser.

– Detta är femte året vi gör analysen och år efter år har vi sett att investerare har lagt mer tonvikt på icke-finansiell rapportering och det gör att allt fler investerare gör det till en integrerad del av utvärderingen av potentiella investeringar. Om det finns ett område som har fått särskilt uppmärksamhet är det klimatförändringar och företagets klimatavtryck där investerarna förväntar sig mer av företagen, säger Pehr Ambuhm, partner och sponsor för Sustainable Finance inom Financial Services på EY.

Att lägga in bra information om företagets hållbarhetsarbete i de finansiella rapporterna är alltså viktigt, men här finns det mer att göra på många företag. I undersökningen säger 34 procent av de svarande att de är missnöjda med företagens rapportering om klimatförhållanden. 40 procent menar att företagen är för dåliga på att rapportera om vad sociala frågor betyder för affärsmodellen.

– Ju större vikt investerare lägger vid icke-finansiell rapportering, desto mer växer deras krav och förväntningar på kvaliteten på denna information. Därför har vi under de senaste åren sett att företag söker större enhetlighet, öppenhet och verifiering av nyckeltal för ESG (Environmental, Social and Governance) för att tillgodose investerarnas behov, säger Amelie Nordin, ansvarig för Sustainable Finance på EY.

Bättre hållbarhetsrapportering kan förstås innebära mer arbete, men för företag med bra hållbarhetsarbete är det en klar fördel om detta tydligt framgår i alla rapporter. Det ger investerarna en bättre bild av vad det är de får för sin investering.

– Investerare och företag börjar ställa samma krav på den icke-finansiella rapporteringen som den finansiella. Det gör det möjligt att också skapa en god förståelse för sammanhanget, så att investerare kan bedöma alla aspekter av företagets värdeskapande, säger Amelie Nordin.