Isconova värvar CFO inför listning

– Erik har mångårig erfarenhet från ledande positioner inom både läkemedels- och diagnostikbolag och hans kunskaper och erfarenheter kommer att vara viktiga för oss när vi nu ökar expansionstakten samtidigt som vi ska förbereda oss för listning på Nasdaq OMX First North”, kommenterar Lena Söderström, VD Isconova AB.

Rekryteringen är ett led inför Isconovas fortsatta expansion och ökade satsning på humanvacciner samtidigt som styrelsen har beslutat att bolaget ska förberedas för en listning på Nasdaq OMX First North.
Erik Bergman kommer närmast från Kibion AB där han varit VD sedan 2009. Han var dessförinnan CFO på Orexo samt business controller inom Pharmacia Diagnostics (nuvarande Phadia). Han tillträder under hösten 2010, dock senast den första december.