It-säkerhet orosmoln för många CFO:er

44 procent av CFO:erna i en undersökning säger att de har blivit mer bekymrade över säkerheten i sina it-system under det senaste året.

It-säkerhet och regelefterlevnad ger CFO:er gråa hår. Det pekar i alla fall en undersökning från KPMG på. För när 575 deltagare på ett av KPMG:s symposium i USA nyligen fick frågan vad som höll dem vakna på nätterna så vann it-säkerhet med 25 procent av rösterna följt av regelefterlevnad med 22 procent.

Oron för it-säkerheten har också ökat. 44 procent sa att deras oro hade ökat under året medan bara en procent menade att de blivit mindre oroade. Fem procent av de svarande var inte det minsta oroade för att bristande it-säkerhet skulle orsaka dem några problem.

Många har också problem med den tekniska utvecklingen. 44 procent svarade att deras organisation hade svårt att hänga med i den tekniska utvecklingen för ekonomisk rapportering. Det verkar emellertid som att många också försöker åtgärda det problemet.

70 procent sa nämligen att deras organisation investerat i ny teknik det senaste året för att förbättra deras rapportering.

– Nya tekniker förändrar hur ekonomi och revision kan arbeta. Många företag har insett att det är helt nödvändigt för deras framgång att de hänger med i den tekniska utvecklingen och det märks i den stora investeringsviljan i nya tekniska lösningar, säger Harry Argires, KPMG National Managing Partner Audit Operations.

Ett område som fått mycket uppmärksamhet på sistone är blockkedjor, men här är CFO:erna avvaktande. Bara två procent av de svarande uppgav att de använde blockkedjor idag. 46 procent sa att de höll ett öga på utvecklingen, men att de inte hade några aktiva projekt igång. 41 procent svarade att de inte trodde att blockkedjor skulle ha någon påverkan alls på deras verksamhet.