Julklappar och skatteregler

Håll ordning på beloppsgränserna för att vara säker på att julgåvorna verkligen är avdragsgilla för företaget och skattefria för kunder och anställda.

Det lackar mot jul igen och därmed också dags att tänka på julklappar till anställda och kunder. Det företaget bör tänka på innan är att det finns skatteregler att tänka på. Björn Lundén har i ett blogginlägg sammanfattat reglerna.

Till att börja med får en julklapp till de anställda inte kosta mer än 450 kronor inklusive moms. Då får företaget göra avdrag för kostnaden och lyfta momsen. Beloppsgränsen gäller själva gåvan så eventuell frakt räknas inte in.

450 kronor är en absolut gräns. Så om gåvan kostar 451 kronor eller mer måste hela beloppet förmånsbeskattas hos den anställde. Julklappen blir avdragsgill på samma sätt som lön. Så företaget måste betala arbetsgivaravgift och får inte lyfta momsen.

Det finns inga direkta regler för vad som får ges som julklapp, men det finns några begränsningar. Till att börja med måste alla, eller åtminstone en större grupp av anställda, få julklappen.

Sedan får gåvan inte bestå av presentkort som kan bytas mot pengar för då ska den anställde förmånsbeskattas.

Företaget får också skänka en julgåva till en ideell verksamhet i de anställdas namn. Men då måste företaget bestämma vart gåvan ska gå. Om den anställde själv får bestämma vart gåvan ska gå så ska hela gåvans värde förmånsbeskattas hos den anställde.

När det gäller julklappar till kunder är grundregeln att de inte är avdragsgilla. Enklare reklamgåvor till ett värde av max 300 kronor inklusive moms är dock avdragsgilla. Så en penna eller en almanacka med företagets logga på är exempel på avdragsgilla julklappar till kunderna.