Karriär i den offentliga sektorn – bättre villkor, lägre lön

I år blir den stora barnkullen som föddes under andra världskrigets slutår 65 år gamla. Att 40-talisterna börjat gå i pension innebär att den offentliga sektorn nu vill rekrytera ekonomer.

Alexander Beck är utredningschef på fackförbundet Civilekonomerna. Han ser den offentliga sektorn som ett område med stor potential för arbetssökande ekonomer.


Alexander Beck

– Generellt sett är det större pensionsavgångar inom offentlig sektor. Alla har inte varit akademiker tidigare, men nu kommer de offentliga arbetsgivarna rekrytera både civilekonomer och förvaltningsekonomer. Det examineras cirka 6 000 civilekonomer varje år och i den här sektorn finns ett stort behov, säger han.

Även om behovet från arbetsgivares sida är stort, kan en invändning från den arbetssökandes håll ligga i lönenivåerna. En ekonomichef inom offentlig sektor med universitetsexamen från 1980-talet hade förra året en medellön på 49 969 kronor, medan motsvarande siffra för i privatsektor var 53 872 kronor, enligt statistik från Civilekonomerna. Dessutom är rörliga ersättningar mindre vanliga i den offentliga sektorn.

Löner för erfarna ekonomichefer:


Löneskillnad privat och offentlig sektor för personer med examensår 1980 – 89, källa: Civilekonomerna

Alexander Beck påpekar dock att offentliganställda ofta har förmånliga arbetsvillkor:

– Inom den offentliga sektorn omfattas alla av kollektivavtal till skillnad mot den privata sektorn. Det är riktigt att de har lägre lön, men samtidigt har vi gjort egna studier som visar att de offentligt anställda får mer vidareutbildning.

– Å andra sidan är det många som börjar i den offentliga sidan och sedan går vidare till den privata, efter att de har meriterat sig.

Nils Bergman är verksamhetsansvarig för enheten Aditro Recruit på företaget Aditro, som driver rekryteringssajten offentligajobb.se. Enligt hans erfarenhet är det en god merit för den som vill söka sig till en tjänst inom stat, kommun eller landsting att ha en bakgrund från privat näringsliv. Bland titlarna som är mest eftersökta finns controllers, redovisningsekonomer och lönekonsulter.


Nils Bergman

Just nu arbetar företaget med att hitta nya vägar att rekrytera, bland annat genom en jobbsökar-applikation för iphone och närvaro på Facebook. Konkurrensen mellan de privata och offentliga arbetsgivarna om kvalificerad arbetskraft har gjort att stat, kommun och landstig arbetar mer som vanliga företag i sin roll som arbetsgivare.

Även om lönenivån är lägre menar Nils Bergman att den offentliga sektorn absolut kan erbjuda en stimulerande karriär.

– Framförallt gillar många att delta i ett arbete där inte lönsamhet styr, utan viktiga frågor som på ett helt annat sätt tjänar samhällsnyttan. Sen ser vi också en utveckling där den offentliga sektorn börjar utmana den privata – och den är nog spännande att vara med om.

Han poängterar också att några av de mer åtråvärda arbetsgivarna finns inom den offentliga sektorn:

– Två självklara exempel för ekonomer är Riksbanken och Riksgälden. Hamnar man här tror jag att man gärna tar några tusenlappar mindre i lönekuvertet.