Kina passerar USA som världens största bankekonomi

2023 går Kina USA som världens största bankekonomi. Indien passerar Storbritannien 2030 och Japan 2035. 2036 förväntas E7-ländernas totala inhemska banktillgång överstiga G7-ländernas, vilket är tio år tidigare enligt en ny rapport från PwC.

– Den snabba utvecklingen är tydligt kopplad till den globala finanskrisen som i första hand drabbade de så kallade G7- länderna; USA, Japan, Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Italien och Kanada, säger André Wallenberg, partner och branschansvarig för bank- och kapitalmarknad på PwC Sverige.

– E7 har varit relativt skyddade och effekterna av det sjunkande värdet på tillgångar har inte slagit lika hårt på de specifika marknaderna. Tillväxtländerna har därför ett bättre utgångsläge i takt med att den globala ekonomin stärks.

Med ett befolkningsantal på över två miljarder i Kina och Indien är det inte konstigt att länderna är avgörande för tillväxt inom banksektorn, inte minst eftersom kundunderlaget är i stort behov av finansiella produkter. Och även om E7-ländernas BNP fortfarande ligger långt bakom kollegorna i G7 väntas de vara i kapp inom två årtionden.

– En fundamental förändring i världens ekonomier kommer att ske under arbetslivet för de som nu är i början av sin karriär med betydande konsekvenser för jobbskapande, språkinlärning och ekonomiska system. säger André Wallenberg.

– Men trots att M&A-potentialen är stor är den största utmaningen att E7 egentligen inte behöver G7 i termer av kapital, beslutsfattande eller kundunderlag. Så de industrialiserade länderna kan få det tufft att motivera inträden på de här marknaderna.

Årtal då E7-ekonomier går om G7 beträffande inhemska banktillgångar enligt undersökningen från PwC: