Kompetensbrist hindrar tillväxten

I sin konjunkturrapport skriver Unionen att en tilltagande brist på rätt kompetens gör att tillväxten kommer att mattas av nästa år.

Sverige går för högfart nu, men brist på kompetens riskerar att strö grus i maskineriet. Det menar fackorganisationen Unionen i sin senaste konjunkturprognos.

– Sverige får nu bra ekonomisk draghjälp av vår omvärld, såsom euroländerna och våra nordiska grannländer. I Unionens branschbarometer syns tydligt att exporten har utvecklats starkare än vad företagen trodde i våras och att förväntningarna för det kommande halvåret har skruvats upp. För svensk industri ser det därför positivt ut. Problemet ute på många företag är inte brist på saker att göra, utan att det är svårt att hitta personal som kan göra de sakerna, säger Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen.

Unionen räknar med att BNP-tillväxten blir 3,0 procent i år, men att den mattas av till 2,3 procent nästa år. Arbetskraftsbrist är en starkt bidragande orsak till avmattningen. Företag inom många branscher har svårt att hitta rätt personal och allra svårast är situationen inom tillverkningsindustrin.

För att råda bot på situationen vill Unionen att regeringen ska satsa på fler utbildningar på högskolan som riktar sig till yrkesverksamma och att det ska bli lättare att läsa kortare kurser på yrkeshögskolan. Dessutom måste processen för arbetskraftsinvandring bli snabbare och smidigare.

– Gör vi inte det här så lägger företagen produktionen någon annanstans och vi missar svenska jobb. Att satsa på tjänstemännens kompetensutveckling är viktigt inte minst för att få igång en jobbkedja där redan yrkesverksamma går vidare till mer avancerade tjänster och frigör jobb till andra, säger Katarina Lundahl.