Konjunkturen får upp farten

Både tillverkningsindustrin och tjänstesektorn har blivit mer optimistiska under den senaste månaden när det gäller framtidsutsikterna.

Den förväntade återhämtningen av ekonomin verkar redan ha bra fart i seglen. Det visar de senaste konjunktursiffrorna.

Konjunkturbarometern till exempel gick upp från 100,9 i januari till 103,6 i februari. 100 markerar det historiska snittet så det aktuella stämningsläget bland företag och hushåll är lite mer optimistisk än normalt.

Det beror till största del på att stämningsläget inom tillverkningsindustrin är mycket starkare än normalt. Här ligger barometerindikatorn på hela 114,6. Indikatorerna för bygg & anläggning, detaljhandel, tjänstesektorn och hushållen ligger alla lite under 100-strecket, men alla gick uppåt i februari.

Swedbanks och Silfs inköpschefsindex, PMI, visar på samma trend. PMI för tillverkningsindustrin sjönk i och för sig med 0,9 indexenheter februari till 61,6. Men det är ändå långt över det historiska snittet på 54,5. 50-strecket markerar tillväxt så tillverkningsindustrin växer starkt för närvarande.

Tjänstesektorn växer starkt

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn, PMI–tjänster, visar också att inköpscheferna räknar med tillväxt. Det indexet steg hamnade på 62,7 i februari. Här har orderingången kommit i gång på allvar, vilket förmodligen beror på att industriföretagen går bra och därmed behöver köpa in mer tjänster från tjänsteföretagen.

– Indexnivåer över 60-nivån för andra månaden i rad antyder om att konjunkturen i näringslivet fortsätter att stärkas och visar samtidigt motståndskraft mot den ökade smittspridningen och myndigheternas hårdare restriktioner, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank i ett pressmeddelande.

SEB:s Företagarindikator för februari visar också på att småföretagen anar ljuset i tunneln även om de är lite mer avvaktande än storföretagen. 28 procent tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden.

Det är samma andel som förra månaden medan andelen företagare som tror på en negativ utveckling minskade med en procentenhet. Även andelen osäkra minskade, vilket gör att 54 procent av småföretagarna tror på en oförändrad utveckling.

– Optimismen håller i sig men är något mer avvaktande i väntan på en tydligare riktning. Regeringen har aviserat att det nya nedstängningsstödet även kommer att ersätta för lönekostnader. Det kan komma att spela en avgörande roll för företagens överlevnad om utvecklingen försämras, säger SEB:s företagarekonom Américo Fernández i ett pressmeddelande.