Konjunkturen verkar stabiliseras

Nya siffror tyder på att den svenska konjunkturen är på väg att vända uppåt igen efter en nedgång i slutet av fjolåret.

Slutet av förra året och början av det här var ingen positiv period för den svenska ekonomin. De flesta kurvor pekade neråt. Men nu finns det tecken på att ekonomin är på väg att återhämta sig.

— Svensk ekonomi är på väg ut ur en mild lågkonjunktur. Resursutnyttjandet faller visserligen i närtid, men tillväxten bottnar nu. Redan till hösten ser det ljusare ut då BNP-tillväxten ökar på bred front, säger Annika Winsth, chefekonom på Nordea.

Nu är det knappast någon mäktig högkonjunktur vi pratar om de närmaste åren. Nordea räknar i sin konjunkturrapport med att Sveriges BNP kommer att stiga med 1,1 procent under 2019 och 2020 för att öka till 1,9 procent 2021.

SEB har kommit fram till liknade siffror i sin senaste konjunkturrapport. De räknar också med en ökning på 1,1 procent 2020, men bara 1,7 procent 2021.

Precis som Nordea räknar SEB med att arbetslösheten trots detta kommer att öka. Båda räknar med att den kommer att ligga runt 7,4 procent 2021. Rekryteringsbehovet kommer i och för sig att öka, men inte i takt med befolkningsökningen.

Måttliga löneökningar

Det gör också att SEB räknar med att lönerna kommer öka måttligt. En ökningstakt på 2,6 procent 2020 och 3 procent 2021 verkar rimligt tycker SEB.

Swedbank och Silf publicerar varje månad ett inköpschefsindex för industrin, PMI, och det verkar också tyda på en återhämtning för den svenska ekonomin. PMI steg från 47,7 i december till 51,5 i januari. Allt över 50 tyder på tillväxt.

PMI för tjänstesektorn tog sig även den upp i tillväxtzonen i januari. PMI-Composite, som är en sammanräkning av de båda indexen, gick därmed också upp över 50-strecket. Det är första gången sedan augusti som det ligger i tillväxtzonen.

Än så länge är det dock för tidigt att ta fram champagneglasen. Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer för januari pekar i och för sig också på en uppgång, men den visar också att stämningsläget i den svenska ekonomin är svagare än normalt. Ett värde på 100 anger det historiska medelvärdet för barometern och i januari låg den på 97,1.

Nu finns det gott om orosmoln i form av exempelvis handelskrig, brexit, Coronavirus och eventuella stora risker vi inte ens vet om i dagsläget. Men ögonblicksbilden är i alla fall att en lågkonjunktur verkar mer avlägsen och att vi istället kan se fram mot en blygsam tillväxt de närmaste åren.