Konjunkturen viker

De senaste konjunktursiffrorna pekar på att den svenska ekonomin inte växer för närvarande.

Fjolåret slutade i moll för de svenska företagen. Tillväxten som vi sett i många år innan har nu gått över i en krympande ekonomi. Det visar siffror från Konjunkturinstitutet och Swedbank/Silf.

Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer sjunker från 94,6 i november till 93,3 i december. Det historiska snittet ligger på 100 så allt under det pekar på att ekonomin utvecklas sämre än normalt.

Nu är det inte hela ekonomin som det går dåligt för. Bygg- och anläggning samt detaljhandeln ligger över 100-strecket. Framför allt är det dagligvaruhandeln som rapporterar om ett mycket starkt stämningsläge.

Men bland tillverkningsindustrin, tjänstesektorn och hushållen är läget svagare än normalt. Särskilt dystert är det bland tjänsteföretagen som hamnar på den lägsta nivån sedan 2013.

Swedbank och Sveriges Inköps- och Logistikförbund, Silf, frågar varje månad svenska inköpschefer om deras syn på utvecklingen och även här ser det lite dystert ut.

PMI-Composite index, där resultaten från inköpschefer inom industri- och tjänstesektorerna sammanställs, hamnar på 48,3 i december. Allt under 50-strecket pekar på att aktiviteten i det svenska näringslivet minskar.

Så det rör sig inte om något drastiskt ras i ekonomin, men tillväxten verkar ha gått över i en svag nedgång.