Köp julklappar på rätt sätt

Genom att hålla sig inom rätt beloppsgränser går det garantera att gåvan är både avdragsgill för företaget och skattefri för de anställda.

Julen närmar sig och KPMG går i ett blogginlägg igenom vad du behöver tänka på för att undvika beskattning och få full avdragsrätt på företagets julgåvor. När det gäller julklappar till de anställda är regeln att den inte får kosta mer än 450 kronor inklusive moms.

Om gåvan ligger inom den gränsen får företaget lyfta moms och dra av kostnaden för julgåvan. Men om julklappen istället skulle kosta 451 kronor eller mer så ska julgåvans hela värde förmånsbeskattas hos den anställde och företaget får inte dra av moms.

Du bör också tänka på att det är gåvans marknadsvärde som räknas. Har du till exempel köpt in många julklappar och fått en rabatt så beräknas ändå värdet efter vad det skulle kostat den anställde att köpa motsvarande vara.

Istället för en vara kan företaget välja att ge en gåva till en välgörenhetsorganisation. Om den anställde själv får välja vart gåvan ska gå så räknas det som att den anställde förfogat över pengarna och ska därför beskattas för värdet. Om företaget väljer vart gåvan ska gå slipper de anställda beskattning, men företaget får inte göra avdrag för gåvan eftersom den inte anses vara affärsmässig.

Företaget kan också ge julklappar till sina kunder, men här gäller det att hålla tungan rätt i mun. Det finns rättsfall där gåvor på 200–300 kronors värde ansetts vara otillbörlig. Det finns ingen klar gräns utan även billigare gåvor kan ses som otillbörliga. Det som avgör är relationen mellan givare och mottagare, gåvans karaktär och om det pågår en upphandling eller annan myndighetsutövning.