Kriser kan bli möjligheter

Nästan alla företag räknar med att behöva hantera någon typ av kris i framtiden, men rätt hanterad kan en kris bli en möjlighet.

95 procent av världens företag tror att de kommer att drabbas av en kris inom något område i framtiden. Trots det är det ofta lite oklart vilka kriser man behöver fokusera på. Men organisationer som är bra på krishantering kan gå stärkta ut krisen.

Det är några av resultaten från PWC:s undersökning Global Crisis Survey 2019 där de analyserat riskberedskapen hos 2 048 organisationer i 43 länder.

Företagen är alltså helt på det klara med att de kommer att behöva hantera kriser, men exakt vilka kriser som är allvarligast har de lite svårare att identifiera. Ser vi till vad som orsakat de största problemen på sistone så handlar det om likviditetsproblem, teknik som inte fungerat ordentligt och operativa misstag.

Men när företagen listar vilka kriser de är mest oroade av så hamnar cyberbrott högst upp följt av marknadsstörningar. En anledning till detta kan enligt PWC vara att de som ansvarar för krishanteringen påverkas av vad som får mycket uppmärksamhet i media.

När det gäller ansvaret för krishanteringen är den ofta spridd över organisationen. Allt från styrelsen till IT-avdelningen kan ha ansvaret beroende på vilken sorts kris det handlar om. Att låta de med rätt kompetens hantera krisen är bra, men det gäller att ansvarsområdena är tydligt definierade så att inte det blir för många kockar som rör till det.

Fem nycklar till att hantera kriser

Nu kan en kris också vara en möjlighet. Enligt PWC så är det fem saker som förenar de organisationer som går stärkta ur en kris:

  • De budgeterar för krishantering innan krisen kommer.
  • De utvecklar krisplaner och testar dem.
  • De är bra på att snabbt få fram fakta under krisen för att veta exakt vad som händer.
  • Efter krisen analyserar de vad grundorsaken till krisen var och identifierar vilka åtgärder som behöver vidtas för att undvika en upprepning.
  • De agerar som ett team under krisen istället för att leta efter syndabockar.