Kvinnliga ekonomer tjänar 11,6 procent mindre än sina manliga kolleger

Löneskillnaderna är stora mellan manliga och kvinnliga ekonomer och de blir allt större.

En kvinnlig ekonom tjänar i snitt 11,6 procent mindre än en manlig ekonom som är i samma ålder, har samma befattning och arbetar i samma sektor. Det visar en undersökning där 11 000 medlemmar i Civilekonomerna svarat på en löneenkät.

Det här är också skillnaden efter att faktorer som att män är överpresenterade på chefsbefattningar, har något högre medelålder och att kvinnor i större utsträckning arbetar i offentlig sektor rensats bort.

Utvecklingen verkar även gå åt fel håll för de kvinnliga ekonomerna. För fyra år sedan låg nämligen skillnaden på 10,7 procent.

En av anledningarna till att kvinnorna halkar efter är enligt Civilekonomerna att kvinnor ofta tar ut en större del av föräldraledigheten än män och stannar hemma längre med barnen. Även om det inte ska spela någon roll för karriären verkar det som att det ger kvinnor lägre lön och sämre karriärutveckling.

För att minska klyftan behöver arbetsgivarna ta frågan om jämställda löner på större allvar samtidigt som facken måste bli bättre på att stötta sina kvinnliga medlemmar i lönefrågor menar Civilekonomerna. De har också några tips att ge kvinnliga ekonomer:

  • Inför löneförhandlingen – förbered väl underbyggda argument som är kopplade till dig, ditt arbete och din prestation.
  • Studier visar att kvinnor ibland förväntar sig lägre lön. Kolla upp din marknadslön och våga sätt värde på din kompetens.
  • Även under föräldraledigheten ska du ha lönesamtal. Din löneutveckling ska vara som om du hade arbetat och vara kopplad till dina tidigare prestationer.
  • Se till att ha rätt ingångslön. Att komma in för lågt är svårt att ta igen senare.
  • Kontakta akademikerföreningen på ditt jobb eller ditt fack om din lön ligger ”snett”.