Kvinnor känner sig ofta otrygga under affärsresor

77 procent av kvinnliga affärsresenärer uppger att de har utsatts för någon form av obehaglig upplevelse under sina affärsresor.

Affärsresor är ingen dans på rosor. Det visar en undersökning från SAP Concur där 58 procent av de svarande säger att de ändrat sina resplaner på grund av att de känt sig otrygga.

Kvinnor har föga förvånande mer problem än män. 77 procent av de kvinnliga affärsresenärerna i undersökningen säger att de upplevt någon form av trakasserier eller ofördelaktig behandling på sina affärsresor.

Till exempel säger 38 procent av kvinnorna att de blir ignorerade av servicepersonal . 31 procent uppger att de utsätts för oönskade närmanden.

Värst är det dock för HBTQ-resenärer. Här väljer 95 procent att dölja sin sexuella läggning under affärsresorna. 85 procent har också ändrat sina resplaner på grund av oro för sin säkerhet.

När affärsresenärerna fick frågan om vilket stöd de helst ville ha från företaget så kom utbildning i hur de kan resa säkrare också på första plats.

Men även de tekniska lösningarna skulle kunna bli bättre. 24 procent av affärsresenärerna säger nämligen att de hellre skulle gå till tandläkaren för att laga ett hål än att fylla i utgiftsrapporten.

— Samhällsproblem och medarbetarnas erfarenheter påverkar i allt större utsträckning vårt sätt att resa. Förändringarna innebär samtidigt nya förväntningar från affärsresenärerna och de bör tas på allvar, säger Mike Koetting, Chief Product Strategy Officer på SAP Concur.