Låg AI-mognad på svenska företag

Svenska chefer är osäkra på hur artificiell intelligens, AI, kommer att påverka deras verksamhet och får företag använder AI idag.

Det har pratats väldigt mycket de senaste åren om den påverkan som artificiell intelligens, AI, kommer att ha ute på företagen. Men än har det inte hänt så mycket i praktiken. Det visar en undersökning där Ledarna frågade 5 000 svenska chefer hur de använder AI.

Bara 18 procent av cheferna i undersökningen säger att de använder AI-verktyg idag. Hela 48 procent uppger att de inte alls vet om AI kommer att påverka arbetsmarknaden och ekonomin i framtiden.

— AI-mognaden är lägre än tidigare studier visat. AI-hajpen handlar ibland mer om rädslan för att halka efter, än om hur man verkligen drar nytta av tekniken. Samtidigt är det färre än var femte chef som svarar att AI används på deras arbetsplats och de flesta har inte förutsättningarna för att använda möjligheterna till fullo. Det handlar inte bara om att skaffa sig den nya tekniken utan om att anpassa organisation och arbetssätt för att dra nytta av den, säger Joakim Wernberg som skrivit rapporten.

Kompetensbrist

Det som i första hand sätter käppar i hjulet för AI-utvecklingen på företagen är brist på kompetens. 50 procent av cheferna menar att det är ett problem.

— Kompetensutveckling blir en avgörande fråga. Det krävs livslångt lärande, både för chefer och medarbetare, för att möjligheterna i AI-utvecklingen ska kunna leda till fördelar för svenska företag och organisationer, säger Andreas Miller, förbundsordförande för Ledarna.

Överlag har högre chefer större förväntningar på AI än vad de chefer som arbetar närmast verksamheten har. 48 procent av de högsta cheferna räknar till exempel med att AI ska hjälpa företaget hitta nya affärsmöjligheter. Bara 34 procent av första linjens chefer är inne på samma linje.

— Undersökningen visar att det finns olika uppfattningar mellan första linjens chefer och chefer på ledningsgruppsnivå om hur långt man kommit i förändringsprocessen kring AI. Det är en uppgift och en utmaning för chefer på alla nivåer att bidra till att minska gapet, säger Andreas Miller.