Låg tilltro till big data i Norden

Över hälften av företagsledarna i Norden tycker inte att big data, stora mängder av information, har förändrat deras branscher och tror inte heller att det kommer att göra det under de kommande tre åren.

Nordiska företagsledare är skeptiska mot investeringar i dataanalyssystem. Bara 37 procent av företagsledarna uppger att de planerar att investera i system för att använda big data inom företaget. Globalt anger dock 71 procent att investeringar planeras.

– Digitala uppstickare är mästare på att använda sig av all information som de kan komma åt och de traditionella bolagen kommer att halka långt efter den globala konkurrensen om de inte börjar investera i big data, säger Anders Bresell, expert inom Big Data & Data Science på Capgemini Sverige.