Lägre tryckmoms kan bli dyr för kunderna

Ett mål i EU-domstolen innebär nya regler för hur framställning av tryckta produkter ska beskattas. Därmed kan företag som köpt tryckning av böcker och broschyrer behöva betala in extra, eftersom de avdrag de gjort inte längre ska vara så höga.

Efter att dom i målet C-88/09, Graphic Procédé, kommit slog EU-domstolen fast att kopieringsverksamhet utgör leverans av varor i den utsträckning som verksamheten är begränsad till mångfaldigandet av dokument på någon form av medium. Därför ska framställning av trycksaker räknas som köp av vara, inte tjänst och beskattas därefter.

Den svenska lagstiftningen har anpassats efter domen, nu räknas momssatsen för delar av tryckeriernas försäljning ner från 25 procent till 6 procent. Flera tryckerier har ansökt om att få tillbaka moms de betalat in sen 2004.

– För tryckerierna innebär det att de får pengar tillbaka, men för kunderna innebär det att de kan få betala tillbaka pengar till statskassan. Frågan är om de kan få tillbaka pengar från tryckerierna, men det är en fråga mellan kunderna och deras tryckeri, säger Susanne Malmborg, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

De produkter som omfattas av lagändringen är broschyrer, böcker eller tidningar som inte är till största delen reklam.

Innan 2008 fanns inget krav på kreditfaktura i mervärdesskattelagen, Skatteverket är därför skyldigt att för tiden innan 2008 återbetala felaktigt debiterad moms utan krav på kreditnota till köparen.

Flera hundra tryckerier har enligt Skatteverket kontaktat dem för återbetalning av moms efter regeländringen. Detta är dock deras kunder inte alltid medvetna om detta, Skatteverkets egna kontroller visar att kunderna till de tryckerier som begär omprövning inte alltid känner till att deras ingående moms också ska sänkas från 25 procent till 6 procent.

– Tryckerierna kommer in nu och begär omprövning och begär pengar tillbaka, moms de har fakturerat sina kunder. Det är bra om tryckerierna samtidigt kontaktar sina kunder och för en dialog med dem.

– Det vi gör från skatteverkets sida är att vi betalar tillbaka momsen. Vi kommer även göra en följdändring hos kunderna och det innebär att de måste betala tillbaka moms som de tidigare gjort avdrag för.

Därför rekommenderar Susanne Malmborg att det företag som ännu inte kontaktat sitt tryckeri gör det, antigen själv eller via en branschorganisation och för en dialog om återbetalningen av momsen.

– Det viktigaste är väl att som kund veta om man kommer att bli kontaktad av Skattverket, då är det bra att ha kontaktat sitt tryckeri.