Lägst betyg för prisvärde när revisionsbyråerna granskas

Som helhet får branschen betyget 73, 7 i kundnöjdhet, av max 100, något lägre än år 2009 då betyget hamnade på 74,6. Jämfört med andra kategorier inom företagstjänster hamnar revisionsbyråerna högt, bara affärsjuristerna får högre snittbetyg.

Kundnöjdhet inom företagstjänster, 2008, 2009 och 2010. Källa: Svenskt kvalitetsindex, SKI.

– Jag skulle koppla ihop resultatet inom prisvärdhet med de förväntningar som kunderna har. Det här är ju något som vi brottas med, till följd av att man har varit tvingad att ha revision, har revisorerna varit dåliga på att förklara värdet av sin produkt.

Så kommenterar Bengt Skough, ansvarig för småföretagsrevision inom Far resultaten. Han pekar också på en annan faktor: att många, framförallt av de större aktörerna tillhandahåller ett större utbud av tjänster och att det kan vara någon av dessa – inte just tjänster inom redovisning eller revision – som ligger bakom betyget. Detta kan också vara skälet till att många av de större byråerna får lägre betyg på denna punkt än de lite mindre.


Bengt Skough, revisor

– Sen finns det en tillsyn och kontroll över yrket som andra yrkesgrupper inte har. Den tillsynen gör att man inte alltid kan gå kundens väg, revisorn ska vara oberoende och kan inte ge för långtgående råd. Det är viktigt att beakta i analysen, man kan tolka det som att kunderna inte är nöjda, fast det behöver inte vara revisorn det är fel på.

– Tittar man på branschen som helhet över tid ligger huvudresultatet mellan 70 och 75, vi står oss ganska bra jämfört med andra sektorer inom företagstjänster, säger Bengt Skough och fortsätter:

– I branschen jobbar vi också mycket med att öka kundfokus, jag tror att revisionspliktens avskaffande kommer att leda till att man satsar ännu mer på att förklara värdet av sin produkt. Dessutom behöver ju kunderna i fortsättningen bara köpa det de verkligen behöver. Det kommer att öka kundnöjdheten.

Klicka på bilden för att se en större version. Kundnöjdheten inom olika områden fördelat efter byrå. Källa: Svenskt kvalitetsindex, SKI

En byrå som genomgående fått goda betyg i årets mätning är GrantThornton. Vd Peter Bodin menar att skälet till detta är att de valt att nischa både sina tjänster och sin målgrupp:

– Vi har målmedvetet jobbat med att förbättra rådgivningen till vår målgrupp: entreprenörer, Jag tror att det är just vår fokusering på målgruppen som syns i mätningen, kunderna känner ju att man begriper och är inriktad på deras verksamhet.

– Vi har i valt att inte ha tjänster som ligger utanför vårt kärnområde, som utgörs av revision, redovisning och ekonomisk rådgivning. Det är lätt att man splittrar sig och börja tillhandahålla andra tjänster som inte är inom kärnverksamheten.