Långsam ökning av antal företagsamma

Enligt Svenskt Näringsliv är företagsamheten låg i Sverige just nu. Totalt är 850 000 människor i Sverige företagsamma. Under 2013 ökade antalet med 12 000 personer, vilket motsvarar 1,4 procent.

– Det var bättre än 2012, men lågt jämfört med de senaste tio åren, då företagsamheten i snitt ökat med 2,1 procent årligen, säger Carolina Brånby, ansvarig för lokalt företagsklimat på Svenskt Näringsliv.

Antalet nyföretagsamma är också lågt i jämförelse med tidigare. På riksnivå var antalet nyföretagsamma 2013 lägre än 2012.

Sett till kvinnors företagsamhet ökade den under 2013 snabbare i samtliga län än den totala företagsamheten, med en tillväxttakt på 2,2 procent. Den största andelen företagsamma kvinnor, baserat på den totala kvinnliga befolkningen i området, finns i Stockholm, men den snabbaste ökningen skedde Jämtland.

För att öka företagsamheten bör en fortsatt satsning ske på lokalt företagsklimat, tror Carolina Brånby.

Företagsamheten mäts varje år och som företagsam räknas den som har en F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag eller är vd eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt handelsbolag.