Lär dig alla regler om insiderinformation

Ett seminarium ska visa hur du ska sköta kommunikationen och in övrigt hantera insiderinformation för att få en effektiv regelefterlevnad.

Att hantera insiderinformation på fel sätt kan bli dyrbart för ett företag och leda till att förtroendet för företaget får en ordentlig törn. För de som vill veta hur de ska arbeta effektivt med den här frågan och säkerställa att de följer alla regler så anordnar advokatfirman Delphi ett frukostseminarium om Marknadsmissbruksförordningen, Mar, i Malmö 21 januari.

Här kommer experter från Delphi, Redeye och Insiderlog bland annat att ta upp:

  • Aktuell praxis
  • Vad är insiderinformation och hur ska den hanteras?
  • Upprättande av insiderförteckning/loggbok (inklusive automatiserad hantering)
  • Rapportering av transaktioner
  • Marknadsmissbruk (inklusive insiderhandel, marknadsmanipulation och olagligt röjande av insiderinformation)

Seminariet är kostnadsfritt, men kräver en anmälan och den måste vara inne senast 14 januari.