Lär dig komma överens med andra

På Close nätverksdag för ekonomichefer ska du få veta mer om hur du kan nå fram till andra människor och hitta gemensamma vägar framåt.

Att kunna samarbeta väl med kolleger, partners, leverantörer med flera är utan tvekan en nyckel till att nå framgång i det mesta man företar sig. Den som lyckas kan bygga effektiva och lönsamma relationer medan den som inte klarar av det försätter både sig själv och organisationen i ett underläge.

Hur man går till väga för att komma överens med andra är temat för en nätverksdag för ekonomichefer som chefsnätverket Close anordnar i Stockholm 16 maj. Där ska Lars-Johan Åge tala om hur du lyckas med kommunikation och förhandling för att komma överens med motparten så att alla känner sig nöjda efteråt.

Lars-Johan Åge är ekonomie doktor på Handelshögskolan i Stockholm och har samarbetat med globala storföretag, amerikanska FBI och våra främsta diplomater. Han har även skrivit boken ”Konsten att göra affärer”.

Efter nätverksdagen ska deltagarna ha med sig:

  • Ett verktyg för att genomföra framgångsrika förhandlingar
  • Förståelse för de avgörande faktorerna i en förhandling
  • Kunskap om de vanligaste misstagen
  • Strategier för att skapa bestående värden

Förutom föredraget kommer det också att finnas tid för mingel och nätverkande med andra ekonomichefer under dagen.