Lär dig mer om EU:s nya momsregler

Ett webbinar ska gå igenom vilka ändringar som kommer att genomföras i de svenska momsreglerna för att de ska stämma överens med EU:s nya förenklingsregler.

EU vill förenkla momshanteringen inom unionen och det kommer att kräva att en del svenska momsregler förändras. Exakt vilka regler det rör sig om och hur de kan påverka svenska företag kommer PWC att gå igenom i ett webbinar den 7 maj.

I webbinaret utgår PWC från en promemoria från finansdepartementet där en rad där nya regler och ändringar i den svenska momslagstiftningen föreslås. I korthet går förslagen ut på följande:

  • Försäljning av varor från avropslager (call-off stock). Här har varje EU-land har själv kunnat uppställa olika kriterier för att tillämpa eventuella förenklingsregler. Nu ska en ny regel ge en enhetlig tillämpning inom EU. Den innebär att en överföring av en egen vara till ett avropslager inte längre ska ses som en omsättning.
  • Krav på momsregistreringsnummer. Skärpta krav införs för säljarens rätt att tillämpa undantaget från momsplikt vid varuleveranser till andra EU-länder. Skärpningen innebär att köparen måste ha ett momsregistreringsnummer i en annan medlemsstat än avgångslandet och detta ska ha lämnats till säljaren.
  • Beviskrav vid gränsöverskridande transaktion. Nya regler ska införas om gemensamma beviskrav för när säljaren respektive köparen är ansvarig för transporten.
  • Gränsöverskridande kedjetransaktioner mellan företag inom EU. Här ska en ny regel som fokuserar på mellanmannen i kedjetransaktioner införas.

Än så länge rör det sig som sagt om ett förslag, men tanken är att reglerna ska träda i kraft den 1 januari 2020.

Överlag menar PWC att de reglerna gör det enklare för företagen att veta vilka regler som gäller vid varuhandel med andra EU-länder. På minussidan finns att ökade beviskrav gör det viktigt för företag att se över de rutiner som finns idag för att säkerställa att de nya beviskraven är uppfyllda. Exakt vad det kan innebära får ni veta mer om på webbinaret.