Lär dig upphandla affärssystem

En intensivkurs ska ge dig de kunskaper du behöver för att kunna genomföra en lyckad upphandling av ett affärssystem.

Att skaffa ett nytt affärssystem är något som kommer att påverka hela företaget under många år så att välja rätt system är oerhört viktigt. Grunden till ett lyckat införande ligger i en bra upphandling och här kan en utbildning vara till stor hjälp.

Herbert Nathan & Co anordnar just en sådan utbildning där CFO:er, projektledare, verksamhetsutvecklare och andra får veta vad de måste tänka på för att göra en bra upphandling. Det en heldagskurs som bland annat tar upp:

  • Grunden för en lyckad upphandling – en väl genomförd Behovsanalys
  • Hur genomförs ett upphandlingsprojekt – projektet från A till Ö
  • Hur utformar man en Anbudsförfrågan – vilka delar skall ingå
  • Vilka utvärderingskriterier skall ingå fram till val av system
  • Hur ser marknaden ut – vilka leverantörer finns att välja på
  • Vilka resurser och roller måste organisationen sätta till under upphandlingen
  • Övning utifrån deltagarnas egna konkreta exempel på processer som skall stödjas av ett nytt affärssystem
  • Konkreta exempel från tidigare upphandlingar

Efter kursen ska du ha en mycket bra inblick i vad som krävs av den egna organisationen för en lyckad upphandling. Du får också många handfasta råd för att kunna genomföra upphandlingen på ett effektivt sätt.

Kursen går i Stockholm 28 augusti och dagen efter i Göteborg. 3 september är det Örebros tur och 4 september går kursen i Malmö. Antalet platser är begränsat och det är först till kvarn som gäller.